sâmbătă, 28 martie 2009

Alex Jones Martial Law 911 Rise of the Police State

vineri, 20 martie 2009

A mai căzut o stea...
Spun cu regret că o stea a muzicii populare ne-a părăsit ieri-joi 19 Martie 2009.Ion Dolănescu un om cu o voce de aur care a fost chemat să cânte cu îngerii.Pentru noi muritorii de rând muzica lui va continua să dăinuie prin discurile lăsate mărturie cu siguranţă şi pentru generaţiile viitoare.Ion Dolănescu va fi înmormântat duminică, la ora 14.00,la cimitirul Bellu din Capitală.Trupul neînsufleţit al artistului va fi depus,mâine,la Ateneul Român,sau la Sala Palatului.Astfel,cei care l-au admirat pe cântăreţ de-a lungul vieţii îi vor putea aduce acestuia un ultim omagiu.Ion Dolănescu avea 65 de ani.Ultimul său album, intitulat"Casa bătrânească nu se vinde",şi a inclus 21 de cântece de petrecere,atât compoziţii ale artistului,cât şi cântece tradiţionale preluate din folclorul românesc.

joi, 19 martie 2009

Lanterna letală

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap


Ordin nr. 62/2007
din 23/04/2007

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 03 mai 2007

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu

Bucureşti, 23 aprilie 2007.
Nr. 62.
ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI
privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport
în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap
Art. 1. - (1) Pentru a putea circula gratuit, pe întreg teritoriul ţării, persoanele cu handicap se vor legitima cu un document standard eliberat de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumit Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă,denumită în continuare legitimaţie.
(2) Primesc legitimaţie persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
Art. 2. - (1) Legitimaţia, al cărei model este prezentat în anexele nr. 1 şi 2*) la prezentele instrucţiuni, are mărimea 9/12 cm şi conţine următoarele elemente:
a) numărul şi data emiterii legitimaţiei;
b) calitatea posesorului legitimaţiei; se va completa, după caz: persoană cu handicap, asistent personal sau asistent personal profesionist;
c) datele de identificare ale persoanei: numele şi prenumele persoanei, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, adresa;
d) numărul documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, cu menţionarea termenului de valabilitate, gradul de handicap, unde este cazul;
e) foto tip act de identitate;
f) emitentul, respectiv direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, semnătura conducătorului şi ştampila acesteia;
g) pe faţa legitimaţiei, în subsolul acesteia, se vor tipări următoarele:
"Conform art. 21 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu completările şi modificările ulterioare, Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării, fiind recunoscută de toate regiile sau societăţile comerciale de transport local.";
h) pe verso, în partea dreaptă, legitimaţia va conţine următoarele înscrisuri:
"Conform art. 21 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare prezenta legitimaţie este valabilă şi pentru următoarele persoane:
- însoţitorul persoanei cu handicap grav, în prezenţa acesteia;
- însoţitorul copilului cu handicap accentuat, în prezenţa acestuia;
- însoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestuia.";
i) elemente de siguranţă: legitimaţia este tipărită pe hârtie de culoare albă, cu filigran reprezentând simbolul internaţional al persoanei cu handicap în masa hârtiei, distribuit în 4 rânduri a câte 6 simboluri poziţionate la distanţe egale.
(2) Legitimaţia este nominală, netransmisibilă şi este valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap.
___________
*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

Art. 3. - Costurile emiterii legitimaţiei se suportă de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Art. 4. - În cazul pierderii, distrugerii sau furtului legitimaţiei, persoana cu handicap o va declara nulă într-un cotidian şi va solicita eliberarea unui duplicat. Pierderea, distrugerea sau furtul duplicatului presupune costuri de emitere a unei noi legitimaţii, pe care persoana cu handicap le va suporta.
Art. 5. - Odată cu încetarea contractului individual de muncă, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti au obligaţia de a preda legitimaţia.

miercuri, 18 martie 2009

Comunicat ZBB


Acesta este comunicatul:
"Mesaj important pentru bloggerii din Capitală!
Pe 30 mai sărbătorim Ziua Bloggerilor Bucureşteni(ZBB).Vor avea loc concerte,video-proiecţii,târguri de blogging,expoziţii, vânzări de produse ale bloggerilor, petreceri etc.
Informaţii şi înscrieri pe ZBB-2009.RO.
Trimiteti mai departe mesajul sa circule in blogosfera. Multumim"
Vă urez mult succes şi milioane de ediţii.

luni, 16 martie 2009

"România prinde rădăcini"


Iniţiativa de a planta pomi e mai mult decât lăudabilă...e necesară.Sper că nu se vor opri aici.Nu vreau ca o faptă aşa de bună să fie asociată cu discuţii despre autonomie.Aşa că vă rog frumos,continuaţi şi astăzi campania de plantare.Natura merită toată atenţia noastră.Ca să nu se supere celelalte minorităţi şi Doamne fereşte!,să ne acuze de favoritism,propun ca şi de zilele internaţionale ale celorlalte minorităţi din România să plantăm pomi,ca să "prindem rădăcini"nu că n-am avea.Trebuie doar să întinerim şi la propiu şi la figurat.Şi dacă se poate să dublăm numărul participanţilor voluntari sau mai puţin "voluntari",asta ca să avem cu ce ne lăuda la generaţiile următoare.Şi odată cu "plămânii verzi" ai Patriei refăcuţi,multe din problemele de sănătate vor dispărea.Ca să avem aer bun de respirat,vrem mai mult de o pădure...şi asta foarte curând vă rog!Nu uitaţi!:"Ca să prinzi rădăcini îţi trebuie pământ bun,altfel te poate lua aşa...orice val"...sper că nu a fost un val de...campanie electorală.

duminică, 15 martie 2009

Proverbe româneşti

C
• Calicia pierde omenia.
• Calul de dar nu se caută la dinţi.
• Capra e plină de râie dar umblă cu coada in sus.
• Capra sare masa, iada sare casa.
• Capul face, curul trage.
• Capul tău a mai fost la un cur de babă.
• Caută bătaia cu lumânarea.
• Călătorului îi stă bine cu drumul.
• Căpăţână cinci oca.
• Câinele care latră nu muşcă.
• Câinii latră, caravana trece.
• Când eşti sătul lasă câteva frimituri şi la vrăbii.
• Când îi dai îi fată vaca, când îi ceri îi moare boul.
• Capul plecat, sabia nu-l taie
• Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia.
• Când mi-oi vedea ceafa.
• Când mori nu iei nimic cu tine.
• Când omul cade, îi piere şi umbra.
• Când pisica nu-i acasă, joacă şoarecii pe masă.
• Când se duce parcă vine şi când vine parcă stă
• Cârnatul când se-ndeasă începe a crăpa.
• Ce are-n guşă - şi-n căpuşă. Ce are sula cu prefectura?
• Ce e scris e sfânt.
• Ce e-n guşă, şi-n căpuşă.
• Ce crezi tu că poţi face, alţii au făcut deja.
• Ce faci cu mâna ta e bun făcut.
• Ce dai, aia primeşti.
• Ce înveţi la tinereţe, aia ştii la bătrâneţe.
• Ce omul face, nici dracul nu desface.
• Ce mai la deal-la vale.
• Ce mai tura-vura.
• Ce ştie tot satul, nu ştie bărbatul.
• Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face.
• Ceapa are multe fuste dar tot degeră la frig.
• Ce-ai luat pe mere ai dat pe pere.
• Ce-am avut şi ce-am pierdut? Caprele tot şapte sunt.
• Ce-i dat de la D-zeu e bun venit!
• Ce-i mai bun la om e câinele.
• Ce-i prea mult strică.
• Ce ţi-e scris, în frunte ţi-e pus.
• Ce-ţi doreşti tu ţie să-mi dea Dumnezeu mie.
• Ce ţie ţi se pare neînchipuit de greu, alţii deja au făcut.
• Ce vine de la Domnul e bun venit.
• Cei mai mulţi din neştiinţă greşesc la cele de cuviinţă.
• Cel ce se teme să piardă nu poate să câştige.
• Ceva care “vine peste mână”.
• Civilizaţia e diferenţa dintre ogor şi maidan.
• Cine aleargă după doi iepuri, nu prinde niciunul.
• Cine are urechi de auzit, să audă!
• Cine are nevastă bună ajunge fericit. Cine are nevastă rea ajunge filozof.
• Cine cere, nu piere, dar nici nume bun nu are.
• Cine face bine, bine găseşte; / Cine face rău, rău-l însoţeşte.
• Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou.
• (Parodie)Cine fură azi un ou, mâine îl face omletă.
• Cine munceşte n-are timp să facă bani.
• Cine nu crede în el însuşi nu crede în nimic.
• Cine nu munceşte, nu mănâncă.
• Cine nu voieşte când poate nu va mai putea când va voi.
• Cine poate oase roade, cine nu - nici carne moale.
• Cine râde la urmă râde mai bine.
• Cine s-a fript cu ciorba, suflă şi-n iaurt.
• Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea.
• Cine se aseamănă, se adună.
• Cine se scoală de dimineaţă, departe ajunge.
• Cine se scuză se acuză.
• Cine seamănă vânt culege furtună.
• Cine te vede intrând în cârciumă nu zice că ai intrat să te închini.
• Cine-mparte, parte-şi face.
• Cine umblă pe drum cu gândul acasă îşi pierde căciula în târg.
• Cine umblă cu miere se mânjeşte şi pe buze.
• Cineva care a dat în mintea copiilor.
• Cineva care este “beat-curcă”.
• Cineva care este “lasă-mă să te las”
• Cineva care nu-şi vede lungul nasului.
• Cineva care s-a ajuns.
• Cineva care se mişcă “ca ochii mortului”.
• Cineva care “şi-a băut minţile”.
• Cioară mândră şi flămândă.
• Colac peste pupăză.
• Copilul cu douǎ moaşe rǎmâne cu buricul netǎiat.
• Copacii mor în picioare.
• Copacul cu rădăcini adânci nu se teme de furtună.
• Corb la corb nu scoate ochii.
• Cu capul în biserică şi cu gândul la dracu’.
• Cu o floare nu se face primăvară.
• Cu cât înveti mai mult, cu atât ştii mai puţin.
• Cu cât ţipi mai tare cu atât te doare mai rău.
• Cui pe cui se scoate.
• Cu muncă şi cu răbdare, poţi face cât unul mare.
• Cu mintea zurlie şi cu privirea şaşie.
• Cultura e ceea ce rămâne când ai uitat tot ce ai învăţat.
• Cum a venit, aşa s-a dus.
• Cum e faţa liniştită a izvorului curat,aşa-i viaţa celui vcare e cu Cerul împăcat.
• Cum îţi aşterni, aşa dormi.
• Cum pui aşa aduni, şi cum semeni, aşa culegi.
• Cum se duce parcă vine, şi când merge parcă stă.
• Cum te scoli de dimineaţă, aşa îţi merge toată ziua.
• Curaj găină că te tai.
• Curăţenia este mama sănătăţii.
• Curcă de beat.

vineri, 13 martie 2009

Proverbe româneşti


B
• Baba bătrână nu se sperie de drugă groasă
• Baba e calul dracului.
• Baba e talpa iadului.
• Ba că-i rasă, ba că-i tunsă.
• Ba e albă, ba e neagră.
• Barca cât este de veche tot mai trece-odată iazul/ Baba cât e de bătrână tot ar mai sări pârleazul
• Bagi pe dracu’n casă cu dracu şi nu-l poţi scoate cu suta de arhierei.
• Banul deschide uşile fără chei.
• Banul e o mică roată ce-nvârteşte lumea toată
• Banul este ochiul dracului.
• Banul face bani şi păduchele păduchii
• Banul îşi câştigă prieteni.
• Banul îşi face vrăjmaşi
• Banul la ban trage.
• Banul muncit nu se prăpădeşte
• Banul muncit pluteşte d-asupra apei
• Banul nu are frate
• Banul şi pe nerod îl face iubit
• Banul te bagă afund, banul te scoate
• Banul te bagă la rău, banul te scoate
• Banul te chinuie (nelinişteşte, neodihneşte)
• Bărbierul învaţă meseria pe capul proştilor.
• Bătaia e ruptă din rai.
• Bătaia la copii e ca buruiana de leac.
• Bătrâneţile nu vin singure, ci cu multe nevoi.
• Beleaua stă pe capul omului ca păduchii pe câine.
• Bine faci, bine găseşti.
• Binefacerile făcute altora nu trebuie reamintite.
• Binele ce-l faci cuiva, ţi-l întoarce vremea care vine.
• Boala intră cu carul şi iese pe urechea acului.
• Boală lungă - moarte sigură!
• Bogatul nu crede săracului şi sătulul nu crede flămândului.
• Brânză bună în burduf de câine.
• Buba cap nu face până nu se coace.
• Bucuria trece repede, dar durerea nu se uită.
• Burta plină nu învaţă bine.
• Buturuga mică răstoarnă carul mare.

Excrocii cibernetici lovesc din nou


Nu mă mai miră deloc de ce majoritatea site-urilor din S.U.A au alarmă ce se declanşează atunci când IP-ul e a unui utilizator român.Daunele provocate de teribilişti şi de hoţii tehnologici prin internet sunt îndeajuns de mari şi de frecvente.Mărturie a priceperii şi inventivităţii românului în a da ţeapă pe net fiind locul fruntaş pe care îl ocupăm pe lista Centrului pentru Fraude pe Internet (The Internet Fraud Complaint Center).Cel mai renumit portal de cumpărături online al americanilor Ebay considerat sigur o perioadă a fost vizitat de cel puţin şase ori în 2006-2007 de (ironia istoriei)...Vlăduţ."Ţepele" lui i-au adus cele 15 minute de faimă în S.U.A.Site-urile Băncilor o altă ţintă preferată a specialiştilor în metoda clonării.Skimming şi phishing-cele mai cunoscute metode prin care poţi ramâne fără bani în cont.Skimming-ul” constă în instalarea de dispozitive la bancomate sau POS-uri,prin care sunt copiate datele de pe benzile magnetice ale cărţilor de credit,cu care se inscripţionează altele noi.A doua metodă, aşa numitul „phishing”, reprezintă crearea unor pagini web false şi transmiterea de mesaje către diverse persoane în scopul obţinerii unor date de identitate pentru internet sau cărţi de credit”.Sunt de notorietate e-mailurile cu antetul băncii,de exemplu,prin care se cere confirmarea datelor personale,pentru ca mai apoi să se constate fraudarea contului.
Printre cele mai preferate rămân totuşi atacurile asupra bazelor de date ale Pentagon,D.O.D(Departamentul de Apărare)şi NASA.

Taxă sau impozit...tot aia.


Singurul lucru constant dar al naibii de sâcâitor pentru şoferi...revine.
Controversata Taxă Auto îmbracă "haine noi" cu etichete vechi dar cunoscute,numite clar Impozite.E aceeaşi Mărie cu altă pălărie numai ministrul e altul.La miniştri noi,denumiri noi...pe bani mai mulţi.Este ştiut faptul că această taxă,impozitare sau cum s-ar mai putea chema,este un instrument cu care politicienii obţin "mici" cadouri...de 60.000 de Euro...pe timp de criză din partea celor direct interesaţi ca noi românii să avem cele mai mari biruri,taxe sau impozite.Chiar dacă modelul de impozitare e împrumutat de la germani...modul de aplicare e sută la sută autohton,deci stimaţi şoferi plătitori de impozite,aşteptaţi-vă la surprize pe măsura banilor ce vi se iau şi vi se vor lua.Oare chiar aşa de naivi ne cred aleşii?

joi, 12 martie 2009

Proverbe româneşti


A
• A aduce (a ajunge, a rămânea) în sapă de lemn
• A ajunge cuţitul la os
• A ajunge (veni) la spartul târgului
• A ajuns bărbatul sluga muierii
• A ajuns la mucuri de ţigară
• A ajuns lupul de jocul câinilor
• A ajuns treaba (vremea) să nu se mai încreadă omul nici în cămaşa lui.
• A arde pe cineva.
• A cânta cuiva în strună.
• A face ochi dulci cuiva.
• A face un bine înseamnă a-şi bate cuie în talpă.
• A-şi bate singur cuie-n talpă.
• A-şi băga minţile-n cap.
• A-şi da în petic.
• A-şi da arama pe faţă.
• A-şi face singur bube-n cap.
• A-şi ieşi din fire.
• A băga mâna in foc pentru cineva.
• A da ortul popii.
• A da peste noroc.
• A da portocale la porci.
• A aduce apă după ce s-a stins focul.
• A aduna nuiele pentru spinarea sa.
• A ajunge cuţitul la os.
• A auzit clopotul, dar nu ştie de la ce bisericǎ.
• A avea mai mult noroc decât minte.
• A avea buzele unse şi slănina în pod.
• A bate apa-n piuă/ A bate capul.
• A bate calul care trage.
• A bate fierul cât e cald.
• A bate găina cu lanţul.
• A bate toba în tot satul.
• A cădea pe bec.
• A căra apă cu ciurul.
• A da una “În numele Tatălui”.
• Adesea, una adăstam/ Şi alta întâmpinam.
• Adeseori drumul pe care vrei sa-l scurtezi e cel mai lung
• Adeseori in dosul unei guri dulci se ascunde o inimă otrăvită
• Adeseori te înşeli dacă te iei după coaja copacului.
• A despica firul în patru.
• A dispărut de parcă l-a-nghiţit pământul.
• A face bortă în apă.
• A face cinste.
• A face umbră pământului degeaba
• A face cum îl taie capul.
• A face din cal măgar şi din ţânţar armăsar.
• A fi prins cu cioara vopsită.
• A împăca capra cu varza.
• A lua partea leului.
• A luat-o la măsea.
• A lucra din plin.
• A mânca coliva cuiva.
• A nu vedea pădurea din cauza copacilor.
• A-nţărcat bălaia.
• A păli pe cineva.
• A peria pe cineva.
• A pica din senin.
• A pierde vremea de pomană.
• A pleca câine surd la vânătoare.
• A pleca la vânătoare fără puşcă.
• A plecat cu graba si s-a-ntâlnit cu zăbava.
• A prinde cu mâţa-n sac.
• A pune beţe-n roate.
• A pune carul înaintea boilor.
• A pune paie pe foc.
• A pune ţara la cale.
• A bate la ochi.
• A face cuiva hatârul.
• A nu face faţă.
• A sări în ochi.
• A scoate ceva din pământ, din piatră seacă.
• A se da de ceasul morţii.
• A se dezbrăca de caracter.
• A se face că plouă.
• A se juca cu focul.
• A se uita ca curca-n crăci.
• A se uita ca mâţa-n calendar.
• A se uita ca curca în fântână.
• A se umfla în pene.
• A sta călare pe noroc.
• A sta cu burta la soare.
• A sta cu burta pe carte.
• A trecut baba cu colacii.
• A strica orzul pe gâşte.
• A se da de ceasul morţii.
• A se da de gol.
• A trăncăni vrute şi nevrute.
• A uita de la mână până la gură.
• A umbla cu capul in nori.
• A vedea roşu înaintea ochilor.
• A vedea stele verzi.
• A veni pe nepusă masă.
• A vorbi cu tâlc.
• A zburat puiu cu aţa.
• Aceeaşi Mărie cu altă pălărie.
• Adevărul este întotdeauna la mijloc.
• Adevărul stă scris printre rânduri.
• Ai ales pân-ai cules.
• Ai, dai, n-ai. Ia nu da, să vezi cum ai.
• Ai carte ai parte.
• Ai pus degetul unde mă doare.
• Ai dat-o cotită.
• A i se urâ cu binele.
• A-şi da în petic.
• A i se face urechile ca la măgar.
• A-i fi frică şi de umbra sa.
• A scoate-o din pământ, din iarbă verde.
• A avea ac de cojocul cuiva.
• A sta cu banii la saltea.
• Apa trece, pietrele rămân.
• Are balta peşte.
• Are spor la treabă.
• Arde casa şi el cu luleaua “Dă-mi un foc”.
• Are limba înveninată.
• Are limba despicată.
• Are o potcoavă şi-i mai trebuie trei şi calul.
• Are o zi lucrătoare şi una sărbătoare.
• Are suflet de câine.
• Ascultă şi nu te mânia, ca să te poţi îndrepta.
• Aşa e când e să se ducă de râpă.
• Aşchia nu sare departe de trunchi.

vineri, 6 martie 2009

Mutările (s)pionilor...Şah-Mat la Ucraina.


Uite ce bine se înţeleg spionii români,bulgari şi ucraineni…eu care ziceam că nu există cooperare româno-ucraineană ci doar ceartă şi dispute asupra stâncii numită Insula Şerpilor şi a Canalului Bâstroe să vezi şi să nu crezi au făcut publică această colaborare a spionilor.Numai bun paravan pentru a distrage atenţia de la alte probleme.Ca să nu se zică că nu fac ceva în sensul acesta se recomandă(aşa cum este şi normal)pe cale diplomatică retragerea ataşatului militar cu tot cu asistent -adică a spionului recunoscut oficial-declarându-l persona non-grata/indezirabil sau nu suficient de discret aşa cum o cere fişa postului.Ca să nu spun că era de aşteptat după ce Ucraina a pierdut “vaca de gaze” numită Insula Şerpilor plasată strategic,să îşi scoată (s)pionii la înaintare... contraspionajul românesc pe fază pune dop la scurgere,gest considerat de partea ucraineană ca „neprietenesc şi inechitabil” de aceea prinşi cu "mâţa în sac"adică desconspiraţi...anunţă primii“neoficial”în presă că românii nu joacă frumos şi că vor răspunde la fel la nevoie ajutând cu dosare la plecarea diplomaţilor noştri...acuzând chiar România de amestec în treburile interne ale Ucrainei şi de pretenţii teritoriale a minorităţii române din Ucraina.Cum în politică nimic nu se uită au pus amânarea vizitei la Kiev a lui Traian Băsescu pe seama înscenării ce ar fi pregătito românii părţii ucrainene.Eu vin şi spun:Înscenare să fie da’să ştie şi ei!.

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *