luni, 30 noiembrie 2009

30 Noiembrie - "Noaptea Sfântului Andrei"SFÂNTUL ANDREI frate al lui Simon Petru,care s-a numărat,de asemenea,printre cei 12 apostoli ai Domnului,fiind amândoi fiii pescarului Iona.Erau originari din Bersaida, localitate situată pe ţărmul Lacului Ghenizaret (Marea Galileii),din provincia Galileea,în nordul Ţării Sfinte.Amândoi au fost pescari,alături de tatăl lor. Amandoi s-au numărat printre"ucenicii" Sfântului Ioan Botezătorul,ascultând timp îndelungat predicile acestuia în pustiul Iordanului,cu îndemnuri la pocăinţă şi proorocia despre venirea lui Mesia.De la acesta a auzit Andrei cuvintele "Iată Mielul lui Dumnezeu,Cel ce ridică păcatul lumii"(Ioan 1, 29).A fost şi el martor, alături de alţi ucenici,la botezul Domnului şi la cunoscuta convorbire dintre Iisus şi Ioan,întărindu-se în convingerea că Acesta era Mesia cel prezis de prooroci.

A doua zi după botezul Domnului în Iordan,Ioan Botezatorul stătea pe ţărmul acestui râu cu doi dintre ucenicii lui,Andrei şi Ioan (viitorul apostol şi evanghelist), cărora le spune din nou: "Iată Mielul lui Dumnezeu" (Ioan 1, 36). Auzind această mărturisire,cei doi ucenici au pornit după Iisus,în dorinţa de a-L cunoaşte.Iisus I-a observat şi I-a întrebat:"Ce căutaţi?" La care ei au zis: "Învăţătorule,unde locuieşti?"El le-a zis: "Veniţi şi veţi vedea".Au mers deci şi au văzut unde locuia şi au ramas la El în ziua aceea (Ioan 1, 37-39).Andrei a anunţat apoi şi pe fratele său Simon Petru că"a găsit pe Mesia" (Ioan 1, 41).

Chemarea lui Andrei la apostolie s-a petrecut ceva mai târziu.Este relatată de Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei prin cuvintele:"Pe când (Iisus) umbla pe lângă Marea Galileii,a văzut doi fraţi,pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei,fratele lui,care aruncau mreaja în mare,căci erau pescari.Şi le-a zis: <>.Iar ei,îndată lăsând mrejele,au mers dupa El" (Matei 4, 18-20 şi Marcu 1, 16-18).

Sfintele Evanghelii mai pomenesc pe Sfântul Andrei doar de două ori: la înmulţirea pâinilor,dincolo de Marea Galileii, când el a înştiinţat pe Mântuitorul că acolo,în mulţime,era un baiat care avea cinci pâini de orz şi doi peşti(Ioan 6, 8-9),iar a doua oară,după învierea lui Lazăr când,împreună cu Filip,au înştiinţat pe Domnul că nişte elini (greci),veniţi în Ierusalim cu prilejul sărbătoririi Paştelui iudaic, voiau sa-L vadă(Ioan 12, 20-22).

Alături de ceilalţi ucenici,a fost trimis şi Andrei de către Mântuitorul la propovăduire(Matei 10 şi urm)>.L-a însoţit pe Mântuitorul pe drumurile Ţării Sfinte, a fost martor la minunile pe care le-a săvârşit,a ascultat cuvintele Sale de învăţătură şi parabolele pe care le-a rostit în faţa mulţimilor,a suferit alături de ceilalti apostoli,atunci când Domnul a fost prins,judecat,chinuit şi apoi răstignit pe cruce;s-a bucurat alături de ei când a aflat de minunea învierii din morţi şi L-a văzut pe Domnul înviat în prima zi,şi după opt zile,apoi la arătarea din Galileea, când au primit porunca predicării Evangheliei la toate neamurile (Matei 28, 19).

În urma poruncii Domnului,de a vesti Evanghelia la toate neamurile,după pogorarea Duhului Sfânt şi întemeierea Bisericii creştine la Ierusalim,în ziua cincizecimii din anul 30,Sfinţii Apostoli şi apoi ucenicii lor, au început să predice noua învătătură adusă în lume de Mântuitorul Iisus Hristos.Potrivit tradiţiei si celor scrise de unii istorici şi teologi din primele veacuri crestine,Sfântul Apostol Andrei a fost primul propovăduitor al Evangheliei la geto-daci,în teritoriul dintre Dunare şi Marea Neagră - cunoscut pe atunci sub numele de Scythia (Sciţia),dar şi în teritoriile de dincolo de Prut,în nordul Mării Negre.Dar până a ajunge aici,el a predicat în Asia Mică,de unde s-a îndreptat spre teritoriile amintite de la Dunare şi Marea Neagră.Trebuie să notăm că în aceste teritorii,locuite de geto-daci,prin secolele VII-VI i.Hr. s-au aşezat colonişti greci,care au întemeiat cunoscutele cetăţi de pe tărmul apusean al Mării Negre:Tyras (Cetatea Alba),Histria (Istria), Tomis(Constanta),Callatis (Mangalia),şi altele. Spre sfârşitul secolului al IV-lea i. Hr. s-au aşezat aici triburi de sciţi,populaţie nomadă de origine iraniană,care au fost asimilaţi cu timpul de autohtoni; ei au dat însă teritoriului respectiv numele de "Sciţia" (Scythia).Mai tarziu,teritoriile de pe tărmul apusean al Mării Negre, până înspre gurile Bugului,au făcut parte din statul geto-dac condus de regele Burebista (sec. I, i.Hr.),dar în anul 28 cetăţile greceşti de aici au acceptat protectoratul statului roman.În anul 46 d. Hr., întreg teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră a fost cucerit de romani şi anexat la provincia Moesia Inferior (Bulgaria răsăriteană de azi),iar in anul 297,în timpul împăratului roman Diocleţian,a devenit provincie aparte,sub numele de Scythia Minor (Sciţia Mică).
Anexarea acestui teritoriu - inclusiv a cetăţilor greceşti pomenite mai sus -, în cultura şi formele de viaţa greceşti şi apoi romane,a oferit condiţii prielnice pentru predica Sfantului Apostol Andrei.Aşa cum arătam mai sus,tradiţia despre predica sa în Sciţia apare în câteva lucrări scrise în primele veacuri creştine.

De pildă,în lucrarea Despre apostoli a lui Hipolit Romanul,mort în timpul persecuţiei împăratului Decius (249-251),iar in secolui IV în Istoria bisericească a episcopului Eusebiu din Cezareea Palestinei († 339/340) care o preluase de la un alt mare teolog,Origen din Alexandria († 254). Iată ce scria Eusebiu: "Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului,precum şi ucenicii lor,s-au imprăştiat în toata lumea locuită pe atunci.După tradiţie,lui Toma i-au căzut sorţii să meargă în Partia,lui Andrei în Scitia, lui Ioan in Asia...". De altfel, din epistola Sfantului Apostol Pavel catre Coloseni (3, 11),reiese că si "sciţii" au putut auzi cuvântul lui Dumnezeu.Tradiţia ca Sfântul Apostol Andrei a predicat la sciţi a fost reluată mai târziu şi de alţi scriitori bisericeşti.De pildă,călugărul Epifanie,în secolui VIII, în Viaţa Sfantului Apostol Andrei,scria că între popoarele evanghelizate de el se numărau şi sciţii.

În aşa numitul Sinaxar al Bisericii constantinopolitane se preciza că acest apostol "a predicat în Pont,Tracia şi Scitia". În acelaşi Sinaxar se afla o altă ştire,potrivit căreia,Sfantul Andrei ar fi hirotonit ca episcop de Odyssos sau Odessos(Varna de azi,în Bulgaria),pe un ucenic al său cu numele Amplias(Ampliat),pe care Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în fiecare an la 31 octombrie.Mult mai târziu, scriitorul bizantin Nichifor Calist(secolul al XIV-lea)scria că Sfântul Apostol Andrei a trecut din provinciile Asiei Mici(Capadocia,Galatia şi Bitinia)"în pustiurile scitice",care puteau fi situate fie ca în Scitia Mare(sudul fostei Uniuni Sovietice),fie Scitia Mică sau Dacia Pontica,locuită de greci,romani şi geto-daci. De altfel,istoricii bisericeşti ruşi socotesc că Sfantul Apostol Andrei a predicat şi în nordul Marii Negre.
Învăţatul mitropolit Dosoftei al Moldovei,în cartea sa Viaţa şi petrecerea sfinţilor,scria că "Apostolului Andrei i-a revenit(prin sorţi) Bitinia şi Marea Neagră şi părţile Propontului,Halcedonul şi Vizantea,unde e acum Ţarigradul (Constantinopolul n.n.),Tracia şi Macedonia,Tesalia,şi sosind la Dunăre,ce-i zic Dobrogea şi altele ce sunt pe Dunăre,şi acestea toate le-a umblat".
(sursa informatiilor: http://www.crestinism-ortodox.ro)

Tradiţii româneşti / 30 Noiembrie - "Noaptea Sfântului Andrei"

Ziua Sfântului Andrei se cheama şi Ziua lupului sau Gadinetul schiop.Se ştie ce a simbolizat lupul pentru daci,dacă insusi steagul lor avea infatisarea unui balaur cu cap de lup. Se credea si inca se mai crede şi acum ca în ziua de 30 noiembrie,lupul devine mai sprinten,îşi poate îndoi gîtul teapăn şi nimic nu scapă dinaintea lui.De aici şi credinţa că "îşi vede lupul coada".Ziua se serbează prin nelucru în casă,ca să nu strice lupii vitele. Primejdia nu este numai pentru vite,ci şi pentru oamenii care îndrăznesc să plece la drum,în ziua când porneşte şi luparia.

În noaptea de 30 noiembrie lupii se aduna,iar Sf. Andrei împarte prada,pentru iarna care începe,fiecarui lup.Ca să-şi apere gospodaria de lupi,se obişnuieste şi astăzi la tara sa se unga tarusii de la poarta, ferestrele si pragul usilor cu usturoi. In unele părţi se ung cu usturoi chiar şi fântânile.Alţi gospodari fac o cruce de ceară şi o lipesc la vite,însa numai la cele de parte bărbătească:boi,berbeci,armăsari, ţapi,şi anume pe cornul din dreapta.

Tot din cauza lupilor nu se mătură toată ziua,nu se dă gunoiul afară,nu se rănesc grajdurile,nu se piaptănă,nu se fac zgârieturi,nu se face pomană şi nu se dă nimic cu împrumut. Dacă stăpânii casei nu muncesc,lupul nu se poate apropia.Totuşi,când soarta scrie altfel,primejdia nu se poate îndepărta,căci peste cele hotărâte de Sf. Andrei,nimeni nu poate trece.
În acea noapte vorbesc toate animalele,dar cine le asculta ce spun,moare.La miezul noptii de Sf.Andrei se deschid cerurile.

Noaptea strigoilor

În credinţele poporului român de pretutindeni,în noaptea de către Sf. Andrei,pe 29 noiembrie,ies sau umbla strigoii.Cine sunt strigoii?Sunt spirite ale morţilor,care nu ajung în lumea de "dincolo" după înmormantare,sau refuza să se mai intoarcă "acolo" după ce îşi vizitează rudele,la marile sărbători calendaristice.

Strigoii morţi devin foarte periculoşi pentru cei vii:iau viaţa rudelor apropiate, aduc boli,grindină şi alte suferinţe.După relele provocate şi locul unde activează, ei pot fi de apa si de uscat, de vite si de stupi, de ploi si de foc. Ei calatoresc pe Pământ şi pe ape,strigând şi miorlăind,călare pe melita,pe coada de matură,pe butoi sau în butoi.

Prin unele părţi,se crede că aceşti strigoi iau coasele şi limbile de melita pe care le găsesc pe afară,prin curţile oamenilor şi se duc la hotare,unde se bat cu ele. Femeile au grijă ca asemenea obiecte să nu fie lasate afară.Se mai spune ca ei danseaza pe la raspantiile drumurilor, pana la cantatul cocosilor. Ei se bat cu strigoii vii,adică cu strigoii-oameni.A doua zi,aceştia se cunosc după zgarieturile ce le au pe faţă.

Babele sau oamenii-strigoi,înainte de a ieşi din casă pe horn,se ung pe tălpi cu untură.Adeseori ei trag şi clopotele pe la biserică.Când nu au cu cine să se războiască,se duc pe la casele oamenilor,dar toate gospodinele au luat măsuri de apărare:au mâncat usturoi,s-au uns pe frunte,pe piept,pe spate şi la încheieturile trupului.Au uns ferestrele,uşile,hornurile,scările,clanţele uşilor,boii şi vacile la coarne,cleştele,lada şi toporul.Pe alocuri,usturoiul este tavălit mai întâi prin funingine.Unii astupa şi hornul sobei.Dacă strigoii nu găsesc nici un loc pe unde să intre în casă,atunci căuta să-i cheme afară pe cei dinăuntru.Strigoiul vine şi strigă la fereastră: "Ai mâncat usturoi?".Dacă omul răspunde,îl muteşte;iar dacă tace,se duce în treaba sa şi încearcă pe la cei care n-au mâncat usturoi.

Noaptea vrăjilor şi a farmecelor

Noaptea Sf. Andrei este una dintre cele mai importante din an,pentru vrăji şi farmece.Fetele masoară noua ceşcute cu apă pline,şi le toarna într-o strachină,care se pune sub icoană.A doua zi,în zori,se masoară din nou,cu aceeasi cescută,apa din strachină.Dacă va mai rămâne pe fundul străchinii apă,fie şi cateva picături,atunci vor avea noroc;dimpotrivă,dacă ultima ceşcuţă va ramane neumplută cum trebuie, atunci nu vor avea noroc şi nu se vor mărita.În noaptea de Sf. Andrei,ca să-şi viziteze ursitul,fata işi pune sub cap 41 de boabe de grâu şi dacă visează că-i ia cineva grâul,se va mărita.

Unele fete işi pregatesc turta,pentru ea aducând apa cu gura.Pentru acest colac aduc apa neîncepută,iar produsele din care se prepară turta (faină şi sare) sunt măsurate cu o coaja de nucă.După ce au fost coapte pe vatră,fetele îşi mănâncă turtitele preparate,convinse fiind că ursiţii vor veni,în vis,cu apa să le potolească setea.

Fetele mai fac un colac din pîine dospitâ,punând în mijlocul lui câte un căţel de usturoi.Dus acasă,colacul este aşezat într-un loc călduros,unde este lăsat vreme de o săptămână.Dacă răsare usturoiul din mijlocul colacului,fata cunoaşte că va fi cu noroc.Dacă nu răsare,fata se întristează şi spune că va fi lipsită de noroc.Unele fete merg în această noapte la fântână,aprind acolo o lumanare de la Paşti şi o afundă cu ajutorul găleţii. Când faţa apei este luminată bine,fata zice:
"Sfinte Andrei,
Scoate-i chipul în faţa apei,
Ca în vis să-l visez,
C-aievea să-l văz!"
Atunci,apa din fântână se tulbura şi fata îşi vede,se spune,chipul ursitului.Unele îşi fac de ursita cu 9 potcoave,9 fuse,9 ace,3 cutite şi o coasă,toate înfierbântate în foc.După ce s-au înroşit,se scot afară,se sting în apa şi apoi se descântă.
În seara Sfântului Andrei,toţi ai casei,mai ales fetele mari şi baieţii, seamănă grâu în cate o strachină sau glastră cu pământ.Aceluia îi va merge mai bine,va fi mai sănătos şi mai norocos,căruia i-o răsări mai bine şi o creşte mai frumos.


Usturoi miraculos

Tot în seara de 29 noiembrie,se adună la o casă mai mulţi flăcăi şi fete.Pe o masă, ei pun mai multe căciuli de usturoi,împrejmuite cu tămâie,smirna şi câteva lumânări de la Paşti aprinse.Pun apoi pe masă diferite feluri de mâncare, mănâncă,vorbesc şi râd în toată voia bună, până când apar zorii zilei.Fetele îşi împart între ele usturoiul,pe care îl duc a doua zi la biserică,pentru a-l sfinţi preotul.

Acest usturoi se pune pe policioară la icoane,fiind bun de făcut de dragoste.
În alte zone din ţara noastră,păzitul usturoiului se face în felul următor: întro casă de gospodar se strâng 10-12 fete,având fiecare fată câte o pâine,trei căpăţâni de usturoi,un fir de busuioc,legate cu o aţă roşie şi o sticlă de rachiu.Aceste lucruri se pun pe o masă,într-un colţ al casei,şi se acoperă cu o broboadă roşie. Lângă lucruri,pe masă,sta un sfeşnic c-o lumanare aprinsă,care arde de cu seară şi pana in ziua. Langa masa, una in dreapta si una in stanga, stau de straja doua babe, care baga bine de seama ca să nu se fure din lucruri,ori să nu pună cineva mâna pe ele.Ele stau acolo neclintite până dimineaţă.La aceasta petrecere,vin şi baieţi cu lăutari.Se cântă şi se petrece până în zori.

Când s-a făcut ziuă, hora este jucată afară. Un flăcau joacă în mijlocul horei toate lucrurile fetelor,păzite de bătrane.După joc,fetele îşi iau lucrurile şi le împart flăcăilor.Painea se mănâncă,rachiul se bea,usturoiul se păstrează de leac.Când vitele-s bolnave,li se dă mujdei în borş ori vin şi le trece.Dacă se fură din usturoi,nu-i bine deloc:fetei nu-i va mai merge bine.Usturoiul păzit este semănat primavara.Dacă pleci la drum lung,sa iei puţin usturoi cu tine.

De la păzitul acestui usturoi s-a născut zicala: "Parcă a păzit usturoiul",care se dă celui ce se cunoaşte că a petrecut o noapte fără somn.
Tot în această noapte se fac observaţii meteorologice: dacă luna va fi plină şi cerul senin,se zice că iarna va fi cu moină.Dacă luna va fi plină şi dacă cerul va fi întunecat,dacă va ninge sau va ploua,peste iarnă vor fi zăpezi mari şi grele.

De la această zi şi până la Crăciun,gospodinele nu mai ţes în război şi nu torc,de frică să nu se supere Maica Domnului pe dânsele.
Sfântul Andrei este socotit început de iarnă,numindu-se din această cauză "Andrei-de-iarnă".
LA MULŢI ANI!Celor ce au ca patron spiritual pe Sfântul Andrei

duminică, 29 noiembrie 2009

O jurnalistă pune sub acuzare Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Organizaţia Naţiunilor Unite, pentru bioterorism şi tentativă de genocid


Gripa porcină este o pandemie fabricată mediatic,pentru a elimina o parte din populaţie printr-un vaccin obligatoriu


O jurnalistă austriacă de investigaţii avertizează lumea că cea mai mare crimă din istoria umanităţii e pe cale să fie comisă,prin vaccinarea împotriva gripei porcine. Jane Burgermeister a depus pe 10 iunie un dosar de acuzare către FBI împotriva Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii(OMS),Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi a câtorva dintre cei mai sus-puşi oficiali ai SUA, pentru bioterorism şi încercarea de a comite crime împotriva umanităţii, prin vaccinarea împotriva virusului AH1N1. Ea solicită interzicerea măsurilor de vaccinare forţată în statele unde legea prevede obligativitatea vaccinării, precum SUA sau Franţa. Jane Burgermeister a luat atitudine şi împotriva companiilor farmaceutice Baxter şi Avir Green Hills Biotechnology, pe care le-a dat în judecată în luna aprilie pentru producerea unui vaccin contaminat pentru gripa aviară. Jane Burgermeister a luat atitudine şi împotriva companiilor farmaceutice Baxter şi Avir Green Hills Biotechnology, pe care le-a dat în judecată în luna aprilie pentru producerea unui vaccin contaminat cu gripa aviară. În afara acuzaţiilor ce sunt acum investigate împotriva celor două companii farmaceutice, ea a mai depus plângere şi împotriva OMS şi Baxter, cu privire la un caz de epidemie a gripei porcine – pornit de la fisurarea unei fiole destinată unui laborator de cercetare – declanşată într-un tren Intercity în Elveţia.Cea mai mare îngrijorare a lui Jane Burgermeister este că „că vaccinul împotriva gripei porcine va fi disponibil pe piaţă din luna iulie aîn ciuda faptului că Baxter a fost prins asupra faptului,aproape provocând pandemia,compania merge mai departe,alături de celelalte companii farmaceutice aliate,furnizând vaccinuri pentru pandemii”.Baxter a anunţat oficial acestui an.
La scurt timp după ce a făcut publice acuzaţiile sale,aceasta a fost concediată.„Cred că această decizie a fost legată de depunerea plângerii pentru bioterorism faţă de oamenii din Statele Unite şi din întreaga lume. Pentru că am dreptul ca cetăţean să raportez o infracţiune în cazul în care există dovezi credibile, intenţionez să deschid un proces împotriva revistei Pennwell” explică ea.„Am mai auzit şi despre alţi jurnalişti, care, ca şi mine, au fost concediaţi sau hărţuiţi, pentru că au scris pe această temă”, a declarat Jane Burgermeister.Cu toate acestea,nu se poate spune că duce lipsă de cititori,pentru că blog-ul ei personal birdflu666.wordpress.com şi http://www.theflucase.com/ a înregistrat peste 10 milioane de vizitatori în ultima perioadă.


Primul sindicat criminal la nivel global

În documentul numit „Probe pentru bioterorism” depus la FBI, Burgermeister indică un sindicat corporatist criminal la nivel internaţional şi oferă detalii amănunţite cu privire la încercarea sa de a duce la capăt planul său de genocid, prin eliberarea unui virus mortal de gripă şi prin instituirea unui program de vaccinare forţată. În acest raport afirmă: „Există dovezi că organizaţii precum OMS şi ONU şi companii farmaceutice care produc vaccinuri – de exemplu Baxter şi Novartis – fac parte dintr-un singur sistem aflat sub controlul unui grup criminal de bază, care se ocupă de coordonarea strategică şi care a finanţat dezvoltarea, producţia şi eliberarea de viruşi artificiali, pentru a justifica vaccinările în masă cu o substanţă ce reprezintă o armă biologică, pentru a decima populaţia Statelor Unite şi a controla bunurile şi resursele din America de Nord.”

Jane Burgermeister spune că cei care conduc lumea din umbră (francmasonii),îşi stabilesc obiectivele strategice în secret,folosind Comisia Trilaterală şi reuniunile Bilderberg. „Pot fi identificaţi ca şi Illuminati,un grup asemănător familiilor mafiote, care are în centru dinastii familiale”. Acesta este „primul sindicat criminal la nivel global cu bazele în centrele bancare off-shore” (centrele bancare off-shore sunt înregistrate într-o ţară sau un teritoriu intitulat „paradis fiscal”,întrucât nu sunt impozitate sau sunt impozitate doar într-o mică măsură) care angajează organizaţii internaţionale, cum ar fi ONU şi OMS în interes propriu.

În procesul ei,curajoasa jurnalistă susţine că pandemia de gripă a fost fabricată şi„este parte a unui plan pe termen lung al sindicatului,care şi-a construit un număr mare de lagăre de concentrare FEMA (Agenţia Federală de Administrare a Urgenţelor – Federal Emergency Management Agency),dotate cu incineratoare şi gropi comune, în state precum Indiana şi New York, pentru a băga oamenii în carantină şi a se scăpa de cadavrele celor ucişi prin atacuri cu arme biologice.”

Anumite site-uri de pe Internet,care duc campanii de demascare a planurilor francmasoneriei mondiale,Infowars şi Prison Planet,au postat o serie de articole cu privire la gropile comune din lagărele FEMA.În februarie,Daily Newscaster publica un raport cu privire la FEMA şi vaccinările împotriva gripei porcine,precum şi planurile pentru gropi comune în vecinătatea oraşului Chicago şi în partea de nord a Indianei.În luna martie a acestui an,Infowars a postat un articol detaliat cu privire la locaţiile gropilor comune din Arizona şi Texas .

Program camuflat pentru arme biologice
Dosarul „Probe pentru bioterorism” conţine dovezi pentru acuzaţiile pe care jurnalista austriacă le aduce unor persoane foarte sus-puse. Lista este consistentă: Barak Obama, preşedintele SUA, David Nabarro, coordonatorul ONU pe probleme de gripă, Margaret Chan, directorul general al OMS, Kathleen Sibelius, secretar al Departamentului pentru servicii şi sănătate publică al SUA, Janet Napolitano, secretar al Departamentului de securitate internă al SUA, bancherii David de Rotschild, David Rockefeller, George Soros, Werner Faymannn, cancelar al Austriei, Alois Stoger, ministrul sănătăţii din Austria.. Aceştia fac parte din acel sindicat corporatist al crimei, la nivel internaţional, care a dezvoltat, produs, depozitat şi întrebuinţat arme biologice pentru eliminarea populaţiei Statelor Unite şi a altor ţări, cu scopul obţinerii de câştiguri financiare.. OMS, Uniunea Europeană, centrele americane CDC pentru controlul epidemiilor şi alte laboratoare de cercetare, FEMA, companiile producătoare de vaccinuri şi Departamentul pentru servicii şi sănătate publică al SUA au interacţionat între ele pentru a dezvolta şi distribui arme biologice şi au obţinut fonduri prin sistemul bancar şi prin mecanismul comerţului global de narcotice.
Jane Burgermeister îi acuză pe aceştia că au complotat la conceperea, finanţarea şi participarea la faza finală a implementării programului camuflat pentru arme biologice, program incluzând şi companiile farmaceutice Baxter şi Novartis. Au conceput şi apoi eliberat agenţi biologici letali, în special virusul gripei aviare şi virusul gripei porcine, pentru a avea pretextul programului de vaccinare forţată, în masă, program prin care s-ar putea administra un agent biologic toxic ce ar cauza moartea populaţiei vaccinate. Această acţiune este o violare clară a Actului Antiterorism prin arme biologice.


Vaccin infestat cu virusul gripei aviare combinat cu virusul gripei umane

Acuzaţiile lui Jane Burgermeister includ dovezi că Baxter AG, subsidiara austriacă a Baxter Internaţional, a eliberat în mod intenţionat 72 kg de virus al gripei aviare, distribuit de OMS în iarna lui 2008 în 16 laboratoare din 4 ţări. Laboratorul Baxter din Austria, unul din cele mai sigure laboratoare din lume, nu a urmat cei mai simpli şi esenţiali paşi pentru a păstra în siguranţă 72 kg dintr-un patogen clasificat ca şi armă biologică, la distanţă de toate celelalte substanţe, permiţându-i să se amestece cu virusul gripei umane obişnuite. Vaccinul infectat simultan cu virusul gripei aviare şi umane a fost vândut de compania Baxter firmei AVIR Greenhills Biotechnology din Austria, care la rândul său a comercializat-o către alte patru firme din Cehia, Slovenia şi Germania. În Cehia, un membru al personalului de la BioTest a testat materialul destinat vaccinării pe dihori.Toţi dihorii injectaţi au murit. Incidentul a trezit suspiciuni, care s-au dovedit îndreptăţite: analizele au dovedit că produsele respective conţineau virusul activ H5N1, cel care produce temuta gripa aviară. Mai mult decât atât,s-a dovedit că vaccinul era simultan infectat şi cu virusul care produce gripa umană,H3N2! Problema rezidă nu doar în livrarea unor produse contaminate cu virusul gripei aviare, ci în combinarea acestuia cu virusul gripei umane, practică despre care experţii în bio-securitate afirmă că ar trebui complet interzisă, deoarece poate duce la apariţia de mutaţii pentru a infecta fiinţele umane cu gripă aviară şi astfel se poate produce o mult temută pandemie.
Acest incident nu a fost investigat nici de către OMS, nici de UE, nici de autorităţile pentru sănătate din Austria . Nu s-a investigat conţinutul materialului virusului şi nu s-a publicat nicio informaţie cu privire la implicaţiile genetice ale eliberării virusului. Ca răspuns la întrebările parlamentare din 20 mai, Alois Stoger, ministrul sănătăţii din Austria , a dezvăluit faptul că incidentul nu a fost abordat ca atentat la bio-securitate, aşa cum ar fi trebuit, ci ca ofensă la adresa codului veterinar. Un medic veterinar a fost trimis la laborator pentru o scurtă inspecţie.
Jurnalista austriacă dezvăluie faptul că eliberarea virusului ar fi trebuit să fie un pas esenţial pentru declanşarea unei pandemii de nivel 6. Ea enumără legile şi decretele care ar permite ONU şi OMS să preia Statele Unite în cazul unei pandemii. În plus, legislaţia care solicită respectarea vaccinărilor obligatorii ar fi pusă în vigoare în Statele Unite în condiţiile declarării pandemiei.

Virusuri produse în laborator
Jane Burgermeister susţine că întreaga afacere a pandemiei gripei porcine este bazată pe o mare minciună referitoare la faptul că nu există niciun virus natural care să reprezinte o ameninţare pentru populaţie. Ea prezintă dovezi ce duc la concluzia că virusul gripei aviare şi cel al gripei porcine au fost, de fapt, produse în laborator, folosind fonduri de la OMS şi de la alte agenţii guvernamentale. Această „gripă porcină” este un hibrid format din gripă porcină propriu-zisă, gripă umană şi gripă aviară, ceva ce poate veni numai din laborator, conform multor experţi.

OMS susţine că această „gripă porcină” se împrăştie şi că trebuie declarată pandemia, ignorând cauzele fundamentale. Viruşii ce au fost eliberaţi au fost creaţi şi eliberaţi cu ajutorul OMS, iar OMS este responsabilă în cea mai mare măsură pentru pandemie. În plus, simptomele presupusei „gripe porcine” nu pot fi diferenţiate de cele ale gripei normale. Această „gripă porcină” nu cauzează decesul mai mult decât o face o gripă obişnuită. Burgermeister afirmă că cifrele reprezentând numărul deceselor cauzate de „gripa porcină” nu sunt reale. Nu exista potenţial pandemic decât în cazul în care se procedează la vaccinarea în masă, în intenţia de a proteja populaţia. Există suficiente temeiuri de a crede că vaccinările obligatorii vor fi contaminate cu boli special concepute să ducă la deces.
În dosarul conceput de aceasta se face referire la un vaccin împotriva gripei aviare al Novartis, cu licenţă, vaccin ce a ucis 21 de oameni fără adăpost din Polonia în vara lui 2008 şi a avut ca „primă urmare” o „rata de efecte secundare”, astfel îndeplinind condiţiile definiţiei guvernului american pentru o armă biologică (un agent biologic desemnat să cauzeze o rată de efecte secundare, de ex. deces sau vătămare) printr-un sistem de transmitere (injectarea).Jane Burgermeister susţine că acelaşi complex de companii farmaceutice şi agenţii guvernamentale la nivel internaţional,care au dezvoltat şi eliberat material pandemic,s-au orientat spre profit,prin obţinerea de contracte din declanşarea pandemiei.

Mass-media controlată de grupul ce coordonează programul„gripă porcină”contribuie la dezinformare pentru a păcăli populaţia din Statele Unite să se vaccineze. Burgermeister mai susţine, în acuzaţiile sale, faptul că grupul de companii farmaceutice format din Baxter, Novartis şi Sanofi Aventis sunt parte a unui program de arme biologice cu bazele în afară, finanţat de acest sindicat internaţional al crimei şi conceput să ducă la crime în masă, pentru a reduce populaţia lumii sub 5 miliarde în următorii 10 ani. Planul lor este să răspândească teroarea pentru justificarea forţării oamenilor să renunţe la drepturile lor, şi, de asemenea, să instituie carantină în tabere FEMA. Casele, companiile, fermele şi terenurile celor ucişi vor fi gata de a fi înhăţatede către acest sindicat. Eliminând populaţia Americii de Nord şi a altor continente, elita internaţională obţine accesul la resursele naturale neexploatate ale regiunilor, cum suntapa şi câmpurile petroliere nedezvoltate.

Dosarul complet include:

- informaţii complete şi un studiu ce include coordonatele temporale, cauza probabilă, definiţiile şi reglementările OMS şi ONU şi istoricul incidentelor din aprilie 2009, legate de izbucnirea gripei porcine;
- dovezi ştiinţifice că virusul „gripei porcine” este un virus creat artificial (modificat genetic);
- dovezi ştiinţifice care indică faptul că „gripă porcină” a fost concepută astfel încât să semene cu virusul gripei spaniole, din 1918, incluzând citate din „Gripa porcină 2009 este gripa spaniolă din 1918 în varianta armată”, de dr. A. True Ott şi un articol pe aceeaşi temă din Science Magazine al dr. Jeffrey Taubenberger;
- dovezi ale eliberării intenţionate a virusului gripei porcine în Mexic;
- dovezi ale implicării Preşedintelui Obama, care evidenţiază faptul că vizita lui în Mexic a coincis cu recenta epidemie a gripei porcine şi moartea unor oficiali implicaţi în călătoria sa. Este în dezbateri faptul că preşedintele nu a fost niciodată testat pentru gripă porcină, pentru că fusese vaccinat anterior;
- dovezi că Baxter este un element al unei reţele de arme biologice;
- dovezi că Baxter a contaminat în mod intenţionat materialul de vaccinuri;
- dovezi că Novartis utilizează vaccinurile ca arme biologice;
- dovezi cu privire la rolul OMS în programul armelor biologice;
- dovezi cu privire la manipularea legată de boală realizată de către OMS, pentru a putea justifica declararea nivelului 6 de pandemie, pentru a controla Statele Unite;
- dovezi cu privire la rolul Laboratorului Naţional de microbiologie al Canadei în programul armelor biologice;
- dovezi cu privire la implicarea oamenilor de ştiinţă ce lucrează pentru NIBSC (National Institute for Biological Standards and Control) din Marea Britanie şi centrele americane CDC pentru controlul epidemiilor în conceperea virusului gripei porcine;
- controverse constituţionale: legalitatea sau ilegalitatea periclitării vieţii, sănătăţii şi a binelui public prin vaccinarea în masă;
- problema imunităţii şi a compensării ca dovadă a încercării de a comite o crimă;
- dovezi cu privire la existenţa unui sindicat corporatist internaţional al crimei.

vineri, 20 noiembrie 2009

ARCA LUI NOE...


CIOCANITOAREA AR TREBUI SĂ PLECE!

joi, 12 noiembrie 2009

Americanii...au şi ei Avocaţii lor


Cele mai bune bancuri şi glume iau naştere în cele mai prestigioase instituţii cum ar fi:La Tribunal/Judecătorie,unde autorii sunt avocaţii...ori prea zeloşi,ori prea...proşti

AVOCATUL : Această astenie gravă vă afectează memoria ?
MARTORUL : Da
AVOCATUL : În ce fel vă afectează memoria ?
MARTORUL : Uit
AVOCATUL : Uitaţi ? Ne puteţi da un exemplu de ceva pe care l-aţi uiat ?

AVOCATUL : Doctore,e adevărat că dacă o persoană moare în somn,el nu-şi va da seama de treaba asta până a doua zi dimineaţă ?
MARTORUL : E adevărat că dumneata chiar ai trecut examenul de barou ?

AVOCATUL : Fiul cel tânăr,cel de douăzeci de ani,ce varstă are ?
MARTORUL : Are 20,cam ca şi IQ-ul dumneavoastră

AVOCATUL : Eraţi de faţă când va fotografiat ?
MARTORUL : Glumiţi ?

AVOCATUL : Deci data conceperii (bebeluşului) a fost 8 August
MARTORUL : Da
AVOCATUL : Şi ce făceaţi dumneavoastră atunci ?
MARTORUL : Cam ce credeţi ca făceam?

AVOCATUL : Ea avea trei copii, asa e ?
MARTORUL : Da
AVOCATUL : Cati din ei erau baieti?
MARTORUL : Niciunul
AVOCATUL : Era vreunul din copii fată ?
MARTORUL : Onorată Curte,cred că am nevoie de un alt avocat.Pot să-mi iau un alt avocat ?

AVOCATUL : Cum s-a încheiat primul dumneavoastră mariaj ?
MARTORUL : Prin moarte
AVOCATUL : Şi prin moartea cui s-a încheiat ?
MARTORUL : Încercaţi să ghiciţi !

AVOCATUL : Puteţi descrie individul?
MARTORUL : Cam de înălţime medie şi purta barbă.
AVOCATUL : Era bărbat sau femeie ?
MARTORUL : În afara de cazul în care era vreun Circ în oraş,aş merge pe varianta bărbat.

AVOCATUL : Doctore, câte din autopsiile pe care le-ai făcut au fost pe oameni morţi ?
MARTORUL : Toate.Cei încă vii …se zabat prea mult !

AVOCATUL : Vă amintiţi la ce oră aţi examinat trupul ?
MARTORUL : Autopsia a început la ora 8.30 p.m.
AVOCATUL : Şi D-nul Denton era mort în acel moment ?
MARTORUL : Dacă nu,în mod sigur a fost până am terminat autopsia !

AVOCATUL : TOATE răspunsurile dumneavoastră trebuie să fie ORALE.Bine ?La ce şcoală aţi fost ?
MARTORUL : ORALE

AVOCATUL : Eşti calificat să dai o mostră de urină
MARTORUL : Dar dumneata chiar eşti calificat sa pui întrebări ??

Şi … cireaşa de pe tort !!!

AVOCATUL : Doctore,înainte să faci autopsia,ai căutat să vezi dacă mai avea puls ?
MARTORUL : Nu
AVOCATUL : Ai controlat tensiunea?
MARTORUL : Nu
AVOCATUL : Ai verificat dacă mai respira ?
MARTORUL : Nu
AVOCATUL : Deci e posibil ca pacientul să fi fost încă viu atunci când ai început autopsia ?
MARTORUL : Nu
AVOCATUL : Cum poti fi sigur Doctore ?
MARTORUL : Pentru că creierul lui stătea pe o tăviţă pe biroul meu
AVOCATUL : Înţeleg,dar nu ar fi putut totuşi ca pacientul să fie viu,în ciuda acestui lucru ?
MARTORUL : Ba da,e posibil să fi fost viu şi să practice avocatura !

Va urma...

luni, 9 noiembrie 2009

Vă recomand:


Bazată pe romanul omonim al autoarei Audrey Niffenegger,drama"The time traveler's wife"-(Soţia călătorului în timp) urmăreşte povestea pasională de iubire ce transcende timpul dintre un bibliotecar din Chicago pe nume Henry De Tamble si o artista pe nume Clare Abshire. Henry De Tamble suferă de o anomalie genetică rară din pricina căreia călătoreşte involuntar prin timp atunci când este foarte surescitat nervos.Deşi stie despre maladia genetică cu care a fost diagnosticat barbatul pe care îl iubeste,Clare Abshire îşi asumă riscul de a se căsători cu el,fiind pregătită în permanenţă să se confrunte cu dispariţiile bruşte si îndelungate ale lui Henry şi cu apariţiile intempestive ale acestuia în viaţa ei.Întrucât se cunosc de la varsta de 6 ani,cei doi tineri luptă să iasă din capcana perfidă a timpului şi să îşi construiască o relaţie amoroasă stabilă.

Titlu: The Time Traveler's Wife - Soţia călătorului în timp
Data lansare (SUA): 14 August 2009
Data lansare (Romania): 06 Noiembrie 2009
Perioda filmare: 19 Septembrie 2007 - 27 Noiembrie 2007
Incasari weekend: 18,623,171 $
Incasari totale: 63,044,090 $
Site oficial: The Time Traveler's Wife
Poze The Time Traveler's Wife

La TV pe canalul AXN-SciFi va începe difuzarea unui serial...
Serialul este inspirat de romanul omonim al scriitorului canadian Robert Sawyer.Un misterios eveniment global îi face pe majoritatea oamenilor să trăiască simultan, preţ de două minute şi şaptesprezece secunde,viaţa lor cu şase luni în viitor.Când episodul ia sfarsit,mulţi sunt morţi în urma unor accidente implicând autovehicule, avioane şi alte maşinării necesitând control uman.Toţi supravieţuitorii se întreabă dacă lucrurile vazute de ei s-au petrecut aievea.Un agent FBI din Los Angles,Mark Benford,încearca sa descopere ce anume s-a intamplat şi care a fost motivul. Împreună cu echipa lui,el generează o bază de date a salturilor în viitor ale oamenilor numită Mosaic Collective.

Regizor:
David S. Goyer
Scenaristi:
Marc Guggenheim
Robert J. Sawyer
David S. Goyer
Genul:
SF / Dramă
Durata:
60 minute
Rating:Cu acord parental- AP

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *