luni, 27 septembrie 2010

Ce vrăji a mai făcut Băsescu?


Dispus să stau la semafor dacă asta le va arăta că eu sunt:"COMANDANTUL SUPREM !"

luni, 20 septembrie 2010

Ce condiţii trebuiesc îndeplinite şi ce acte sunt necesare pentru o pensie de urmaş?

Întrebarea dvs. vizează 10 articole numai din Legea nr. 19/2000. Pentru că vroiam de mult să le postez,profit de întrebarea dvs. şi postez intreaga secţiune din Legea nr. 19/2000,actualizată la 12.06.2009.

SECŢIUNEA a 5-a
Pensia de urmaş

ART. 65
Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor,dacă persoana decedată era pensionar sau indeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
ART. 66
Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
a) până la vârsta de 16 ani;
b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învătământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora,fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
c) pe toată durata invalidităţii de orice grad,dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).
ART. 67
(1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii,la împlinirea vârstei standard de pensionare,dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani,dar de cel puţin 10 ani,cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună,respectiv 6,0% pentru fiecare an de casătorie în minus.
ART. 68
(1) Soţul supravietuitor are dreptul la pensie de urmaş,indiferent de varsta, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II,dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an.
(2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş,indiferent de vârsta şi de durata căsătoriei,dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă,a unei boli profesionale sau tuberculozei şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie,stabilit conform art. 5 alin. (3).
ART. 69
Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 67 si la art. 68 alin. (1) beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).

ART. 70
Sotul supravietuitor care are in ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).
- ART. 71
(1) Pensia de urmas se calculeaza, dupa caz, din:
a) pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta si era in plata cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipata, pensie anticipata partiala sau ar fi avut dreptul, in conditiile legii, la una dintre aceste categorii de pensie;
c) pensia de serviciu aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul in conditiile legii sustinatorul decedat, daca aceasta este mai avantajoasa decat pensia pentru limita de varsta.
(2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste in conditiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:
a) pentru un singur urmas - 50%;
b) pentru 2 urmasi - 75%;
c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea procentelor prevazute la alin. (2), in functie de numarul urmasilor indreptatiti, asupra cuantumului pensiei de serviciu.
(4) Partea din pensia de urmas stabilita in conditiile alin. (3), care depaseste nivelul pensiei de urmas calculate din pensia pentru limita de varsta cuvenita titularului din sistemul public, se suporta din bugetul de stat.
ART. 72
Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, reprezinta insumarea drepturilor de urmas, calculate dupa fiecare parinte.
ART. 73
In cazul modificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza in conformitate cu dispozitiile art. 71 alin. (2).
ART. 74
Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
ART. 75
Beneficiarii pensiei de urmas prevazuti la art. 66 lit. c) si la art. 68 alin. (1) sunt expertizati, supusi revizuirii medicale si au obligatia de a urma programele recuperatorii conform acelorasi reglementari prevazute pentru pensia de invaliditate.

Acte necesare penrtu pensia de urmas:
- cerere tip
- certificatul de deces (original si copie), cauza decesului pentru sustinatorul decedat care nu are calitatea de pensionar
- adeverinta de studii pentru urmasii copii peste varsta de 16 ani
- actul de identitate al solicitantului
- carnet de munca (original si copie)
- livret militar (original si copie)
- acte de stare civila ale solicitantului si ale urmasilor din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul
talonul de pensie al decedatului
Cererea, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, in termen de 90 de zile de la data decesulului sustinatorului sau in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor.

duminică, 19 septembrie 2010

Puterea miraculoasă a apei


Ideile cele mai simple sunt, totodată, şi cele mai valoroase
Câteva din secretele apei Pământul păstrează, de regulă, pentru apa din fântâni, o temperatură relativ
constantă, între 11 şi 15 grade Celsius. La 4 grade Celsius, apa are cel mai
mic volum şi cea mai mare densitate, ceea ce permite existenţa vieţii
acvatice şi pe timp de iarnă. De asemenea, apa poate înmagazina şi, ulterior,
poate ceda căldură. Ei şi, veţi spune. Toate astea le ştiaţi încă din clasele
elementare. Numai că nu v-aţi folosit de aceste cunoştinţe deoarece vă sunt
mai la îndemână energia electrică, benzina, gazul metan, mult mai eficiente.
Japonezul Masaru Emoto, cu ajutorul descoperirii epocale a
mesajelor ascunse în apă, a pus pregnant în evidenţă faptul că ceea ce nu se
vede coordonează ceea ce se vede, arătînd că în materie se văd în general
numai efectele. Cauzele vieţii sînt ascunse în spirit, care transmite informaţiile
pe fond energetic în existenţa materială. Apa, spune profesorul Masaru, preia
infoenergiile din jurul său şi îşi schimbă structura, devenind benefică sau
nocivă. Practic, el a luat un recipient cu apă, pe care a scris un cuvînt ce reprezenta
un sentiment frumos, după care a cristalizat-o la o temperatură sub 0 grade şi
i-a observat structura la microscop. Apoi, a scris pe recipient un cuvînt ce
reprezenta un sentiment urît. Această apă vazută la microscop nu mai avea
cristale frumoase, armonioase. A continuat apoi experimentele, punînd apa în
cîmpul de influenţă a unor surse de vibraţii diferite. A scris pe cîte o etichetă
“te iubesc” în mai multe limbi şi le-a lipit pe rînd pe recipiente cu apă. Aceasta
cristaliza foarte frumos, dar dife­rit pentru fiecare limbă. Recunoştinţa,
mulţumirea, înţelepciunea, frumuseţea, spiritul înalt, universul etc.
cristalizează apa în forme superbe. Cuvinte ce reprezintă satana, crima,
prostia, injuriile, răzbunarea, ignoranţa etc. fac apa să nu prezinte forme
omogene de cristalizare. Altădată a pus un recipient cu apă în faţa unui
televizor. Cristalizarea apei s-a făcut ca în cazul sentimentelor urîte. După
aceea, a pus un alt recipient cu apă în faţa televizorului în momentul în care
se prezenta o emisiune de spiritualitate. De data aceasta, cristalele au avut
forme echilibrate, ceea ce dovedeşte că vibraţiile spirituale au avut puterea
să le anuleze pe cele nocive emanate de televizor.
Apa introdusă în cuptorul cu microunde sau ţinută lîngă telefoanele mobile şi
apoi cristalizată se comportă ca atunci cînd este amprentată cu sentimente
malefice. Experimentele au mers mai departe, punîndu-se apă în faţa unor
boxe la care se auzeau compoziţii muzicale. Surprinzător, cristalele apei
copiază ideile din bucăţile muzicale. Apa, expusă în preajma picturilor sau
fotografiilor, preia infoenergia sursei şi o transformă în cristale în care se pot
desluşi forme ce reprezintă ideile din acele imagini. Apa unui lac a fost
testată înainte şi după o rugăciune colectivă. Cristalele sînt transformate
vizibil în configuraţii echilibrate.
Puterea gîndului
Iată că importanţa gîndului, vorbei şi a faptei iese clar în evidenţă şi de
această dată, influenţînd în bine sau în rău tot ceea ce este legat de vibraţia
lor. Astfel se poate verifica şi conceptul religios prin care gîndul, vorba şi fapta
pot sta la baza celor mai mari păcate.
Cum se poate realiza transmiterea informaţiilor de la gînd către lumea
materială pentru a putea fi evidenţiate? Fiecare gînd este reprezentat printr-o
anumită frecvenţă care-l defineşte. Vorba transformă frecvenţele gîndului în
alte frecvenţe echivalente din domeniul auditivului, informaţiile rămînînd
neschimbate. Prin scriere se transferă informaţiile şi energiile care reprezintă
gîndurile respective, scrierea devenind în continuare un generator de
frecvenţe cu aceeaşi semnificaţie. Limba vorbită, în acest caz, nu are nici o
importanţă. Aceste vibraţii benefice sau malefice se transmit în materie,
producînd astfel schimbarea structurii. Deci gîndul şi cuvîntul au influenţă
asupra trupului fiecăruia, precum şi asupra celor din jur. O foarte mare
importanţă o are intensitatea gîndului sau a cuvîntului. Dacă o persoană
spune alteia că o va ucide, fără să o facă, chiar şi aşa această afirmaţie
produce în persoana ameninţată schimbări funcţionale şi chiar structurale.
Cristale
Omul este apă. Înainte să se nască, el este compus 99% din apă, la naştere
corpul are 90% apă, iar la maturitate ajunge la 70% apă. La bătrîneţe,
procentul apei scade la 50%, iar în momentul morţii el scade sub această
proporţie. Cea mai mare parte din viaţă, omul are 70% apă în corp. Pămîntul
are şi el 70% apă şi 30% uscat, la fel ca şi corpul uman.
Dacă noi sîntem în asemenea proporţie apă şi apa poate fi uşor amprentată
benefic sau malefic, înseamnă că aici se poate afla secretul sănătăţii umane.
Apa amprentată benefic are o structură crista­lină echilibrată, ce oferă
corpului o circulaţie sangvină corectă şi un metabolism sănătos. Importanţa
cea mai mare în menţinerea acestui echilibru o are fondul emoţional. Dacă
apa din organism este curată se asigură circulaţia energiilor benefice şi
invers. Un spirit evoluat reprezintă pentru corpul în care se află şi un ecran de
protecţie împotriva vibraţiilor agresive din jurul său, păstrînd astfel integritatea
funcţiilor şi a structurilor corpului. Apa copiază şi memorează informaţii, astfel
că ea se menţine curată într-un corp cu gînduri benefice.
Mesajele ascunse din apă sînt o fereastră deschisă către Adevărurile
Universului, mesaje care luînd formă pot deveni vizibile.
Apa cu clor de la robinet distruge complet structura apei naturale. Cele mai
frumoase cristale se formează în apă la impactul cu iubirea şi recunoştinţa.
Deformarea sufletului, aplecarea lui către rău au efect pînă la nivelul
Cosmosului, la fel ca picătura care cade în lac şi produce unde ce se propagă
pe toată suprafaţa lacului. Dacă foarte multe minţi emit în acelaşi timp gînduri
negative, undele pro­pagate sînt din ce în ce mai intense, producîndu-se
perturbări mari în primul rînd asupra planetei pe care trăim.
Terapiile bazate pe muzică, imagine, culoare, arome etc. au efect asupra apei
din corp, care îşi organizează cristalele echilibrat. Dacă se privesc fotografiile
unor cristale formate într-o apă e­chilibrată, apa din corp intră în rezonan­ţă cu
acestea şi se organizează sub aceeaşi formă, ordonînd astfel funcţiile
corpului.
Fiecare om reprezintă o picătură de apă ce are gîndire proprie benefică sau
malefică cu cristale echilibrate sau dizarmonice. În total, societatea
formează un ocean cu suma gîndurilor tuturor oamenilor, a­vînd ca rezultat un
echilibru sau un deze­chilibru universal, în funcţie de încărcă­tu­ra totală
benefică sau malefică a momentului.
Vibraţii şi informaţii
În om există între 108 şi 111 elemente, spun estimările ştiinţifice. În budism
se apreciază că omul se naşte cu 108 dorinţe lumeşti care-l chinuie de-a
lungul vieţii. Vibraţiile negative pe care le emite omul corespund vibraţiilor
emise de diferite elemente. De exemplu, vibraţiile produse de iritare sînt
echivalente cu cele ale mercurului, cele de furie corespund plumbului,
tristeţea şi supărarea corespund aluminiului, nesiguranţa corespunde
cadmiului, disperarea şi deznădejdea corespund fierului, stresul şi încordarea
corespund zincului... Folosirea vaselor de bucătărie confecţionate din
aluminiu ar putea contribui la declanşarea bolii Alzheimer. Aluminiul are
frecvenţa tristeţii. Tristeţea şi gîndurile negre ale bătrîneţii atrag aluminiul,
declanşînd astfel boala.
Un fizician a făcut un experiment prin care se pune în evidenţă afectarea apei
de către poziţia astrelor. Astfel, a făcut verificarea vitezei de absorbţie a apei
cu mi­nerale de către o hîrtie, în funcţie de aşezarea astrelor cereşti în acel
moment. De exemplu, cînd Saturn domină Pămîntul, plumbul reacţionează,
lăsîndu-se absorbit de hîrtie, faţă de argint, cupru, fier, care reacţionează puţin
sau deloc. Cu această ocazie s-a observat că există o strînsă legătură între
Saturn şi plumb, iar Saturn este legat de starea de furie. Metalele, aşa cum
am arătat mai sus, intră în rezonanţă cu stările şi emoţiile omului. La
efectuarea unui calcul simplu vom observa că 9 planete multiplicate cu 12
luni dau cele 108 elemente.
De la o altă descoperire ştiinţifică, se poate lua metoda şi folosi în scop
terapeutic. Este vorba de ştergerea unui sunet prin sunet. Se produce un
sunet ce are rolul de a şterge zgomotul nedorit produs de alt sunet,
declanşîndu-se astfel liniştea. Acel sunet produs este opusul zgomotului care
poate fi făcut să dispară prin intensificarea lungimii de undă a sunetului emis
prin difuzoare. La fel se poate proceda cu sentimentele umane. Se poate
elimina un sentiment de ură prin recunoştinţă sau de furie prin bunătate, de
teamă prin curaj, de anxietate prin pace lăuntrică, de stres prin prezenţă de
spirit.
Dacă apar îmbolnăviri din cauza sentimentului de ură se poate căuta
vindecarea în recunoştinţă. Dacă singuri este greu să păşim pe această cale,
rezolvarea o putem găsi cu ajutorul unui terapeut. Apa de la Lourdes, din
Franţa, are puteri tămăduitoare, pentru că are amprentate în ea puternice
sentimente de gratitudine. Cei afectaţi de vibraţiile de ură se vindecă
miraculos, găsind în acea apă vibraţia ce anihilează acest sentiment.
În homeopatie, procesul este identic. Se diluează în apă substanţe, care în
stare nor­mală se comportă ca o otravă, pînă ce de­vin nedetectabile şi astfel
substanţa toxică devine leac. Substanţa în sine dispare şi rămîne doar
informaţia stocată în vibraţie.
Imunitatea este creată de iubire şi recunoştinţă la un loc. Iubirea reprezintă
energia activă, identică cu cea cinetică, iar recunoştinţa reprezintă energia
pasivă, cea potenţială, amîndouă realizînd echilibrul la fel ca Soarele şi Luna,
bărbatul şi femeia etc. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu apa oprită de un baraj,
care are o energie foarte mare şi exercită presiune asupra barajului. Acesta
trebuie să anuleze forţa apei exercitată asupra lui pentru a echilibra întregul
sistem.
Revenind la informaţiile stocate în apă, în ziua invaziei Irakului, cu puţin
înainte de producerea acesteia, apa de la robinet din Japonia avea vibraţii
intense produse de mercur, aluminiu, plumb etc., dăunătoare corpului uman.
Greutatea bombelor lansate atunci în prima zi a fost egală cu cea a tuturor
bombelor lansate în războiul din Vietnam. Vibraţiile se întind dincolo de
limitele spaţiului şi timpului unde sînt produse. Şi cutremurele se pot pune în
evidenţă de la mare distanţă,cu puţin timp înainte de producerea lor,în
structura cristalelor din apă.
Tot în ideea amprentării unui sistem cu informaţie, profesorul Sheldrake arăta
că, dacă un lucru se întîmplă de două ori, el se va mai întîmpla. Un fapt ce se
repetă creează un cîmp morfic, iar rezonanţa cu acest cîmp măreşte
probabilitatea repetării incidentului, dînd o rezonanţă morfică. Un exemplu ce
susţine această descoperire este următorul: glicerina nu se putea cristaliza
pînă la începutul secolului al XIX-lea. În acea perioadă a fost transportată
glicerină într-un recipient,de la Viena la Londra. Dintr-o dată,aceasta a
început să cristalizeze. După aceea, fenomenul s-a repetat, devenind cu
timpul normal. Un cîmp morfic are un impact instantaneu în plan global. Oare
numai apa simte ce se întîmplă în jur? Nu trebuie să ţinem cont de barierele
stabilite ştiin­ţific care ne limitează gîndirea, după limita finitului ştiinţific există
încă posibilul.

S.U.A redesenează do$$arul!

vineri, 10 septembrie 2010

Teatrul Arca vă invită:


SÂMBĂTĂ,11 septembrie,ora 20:00: " THE BLUE ROOM"
DESCRIERE: " Toate personajele (zece la număr) sunt interpretate de doi actori (un el şi-o ea),ceea ce dă montării piesei un ritm foarte alert – asta e şi ideea,să ţii oamenii în priză,nu să-i lasi s-adoarmă.Adevărat că pentru actori e un efort considerabil,dar amandoi se achită perfect de treabă.În plus,actriţa e şi foarte draguţă.” ( apărut în Academia Caţavencu din 09 Iun 2010 | Mihai Buzea)
THE BLUE ROOM
De David Hare
Cu: Iulia Lumanare şi Radu Micu
Regia: Iulia Lumanare şi Radu Micu
Rezervări: 0727.795.380 sau online pe www.lascena.ro Preţ bilet: 20 lei
Spectacol interzis copiilor fără acordul
parinţilor!

miercuri, 1 septembrie 2010

Am fost invitat la teatru!


Săptămâna aceasta Teatrul La Scena ( www.lascena.ro pentru detalii) vă invită la următoarele spectacole:Miercuri,1 septembrie,ora 20:00-COMEDY Sport SHOW şi Joi, 2 septembrie, ora 20:00-premiera “ W+J=LOVE”( un spectacol cu şi despre tineri în care este imposibil să nu te regăseşti)
Rezervări la: 0727. 795 380

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *