vineri, 18 decembrie 2009

ROMÂNIA ARE PREŞEDINTE!V.Sterian - Escu
Asculta mai multe audio Muzica

luni, 30 noiembrie 2009

30 Noiembrie - "Noaptea Sfântului Andrei"SFÂNTUL ANDREI frate al lui Simon Petru,care s-a numărat,de asemenea,printre cei 12 apostoli ai Domnului,fiind amândoi fiii pescarului Iona.Erau originari din Bersaida, localitate situată pe ţărmul Lacului Ghenizaret (Marea Galileii),din provincia Galileea,în nordul Ţării Sfinte.Amândoi au fost pescari,alături de tatăl lor. Amandoi s-au numărat printre"ucenicii" Sfântului Ioan Botezătorul,ascultând timp îndelungat predicile acestuia în pustiul Iordanului,cu îndemnuri la pocăinţă şi proorocia despre venirea lui Mesia.De la acesta a auzit Andrei cuvintele "Iată Mielul lui Dumnezeu,Cel ce ridică păcatul lumii"(Ioan 1, 29).A fost şi el martor, alături de alţi ucenici,la botezul Domnului şi la cunoscuta convorbire dintre Iisus şi Ioan,întărindu-se în convingerea că Acesta era Mesia cel prezis de prooroci.

A doua zi după botezul Domnului în Iordan,Ioan Botezatorul stătea pe ţărmul acestui râu cu doi dintre ucenicii lui,Andrei şi Ioan (viitorul apostol şi evanghelist), cărora le spune din nou: "Iată Mielul lui Dumnezeu" (Ioan 1, 36). Auzind această mărturisire,cei doi ucenici au pornit după Iisus,în dorinţa de a-L cunoaşte.Iisus I-a observat şi I-a întrebat:"Ce căutaţi?" La care ei au zis: "Învăţătorule,unde locuieşti?"El le-a zis: "Veniţi şi veţi vedea".Au mers deci şi au văzut unde locuia şi au ramas la El în ziua aceea (Ioan 1, 37-39).Andrei a anunţat apoi şi pe fratele său Simon Petru că"a găsit pe Mesia" (Ioan 1, 41).

Chemarea lui Andrei la apostolie s-a petrecut ceva mai târziu.Este relatată de Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei prin cuvintele:"Pe când (Iisus) umbla pe lângă Marea Galileii,a văzut doi fraţi,pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei,fratele lui,care aruncau mreaja în mare,căci erau pescari.Şi le-a zis: <>.Iar ei,îndată lăsând mrejele,au mers dupa El" (Matei 4, 18-20 şi Marcu 1, 16-18).

Sfintele Evanghelii mai pomenesc pe Sfântul Andrei doar de două ori: la înmulţirea pâinilor,dincolo de Marea Galileii, când el a înştiinţat pe Mântuitorul că acolo,în mulţime,era un baiat care avea cinci pâini de orz şi doi peşti(Ioan 6, 8-9),iar a doua oară,după învierea lui Lazăr când,împreună cu Filip,au înştiinţat pe Domnul că nişte elini (greci),veniţi în Ierusalim cu prilejul sărbătoririi Paştelui iudaic, voiau sa-L vadă(Ioan 12, 20-22).

Alături de ceilalţi ucenici,a fost trimis şi Andrei de către Mântuitorul la propovăduire(Matei 10 şi urm)>.L-a însoţit pe Mântuitorul pe drumurile Ţării Sfinte, a fost martor la minunile pe care le-a săvârşit,a ascultat cuvintele Sale de învăţătură şi parabolele pe care le-a rostit în faţa mulţimilor,a suferit alături de ceilalti apostoli,atunci când Domnul a fost prins,judecat,chinuit şi apoi răstignit pe cruce;s-a bucurat alături de ei când a aflat de minunea învierii din morţi şi L-a văzut pe Domnul înviat în prima zi,şi după opt zile,apoi la arătarea din Galileea, când au primit porunca predicării Evangheliei la toate neamurile (Matei 28, 19).

În urma poruncii Domnului,de a vesti Evanghelia la toate neamurile,după pogorarea Duhului Sfânt şi întemeierea Bisericii creştine la Ierusalim,în ziua cincizecimii din anul 30,Sfinţii Apostoli şi apoi ucenicii lor, au început să predice noua învătătură adusă în lume de Mântuitorul Iisus Hristos.Potrivit tradiţiei si celor scrise de unii istorici şi teologi din primele veacuri crestine,Sfântul Apostol Andrei a fost primul propovăduitor al Evangheliei la geto-daci,în teritoriul dintre Dunare şi Marea Neagră - cunoscut pe atunci sub numele de Scythia (Sciţia),dar şi în teritoriile de dincolo de Prut,în nordul Mării Negre.Dar până a ajunge aici,el a predicat în Asia Mică,de unde s-a îndreptat spre teritoriile amintite de la Dunare şi Marea Neagră.Trebuie să notăm că în aceste teritorii,locuite de geto-daci,prin secolele VII-VI i.Hr. s-au aşezat colonişti greci,care au întemeiat cunoscutele cetăţi de pe tărmul apusean al Mării Negre:Tyras (Cetatea Alba),Histria (Istria), Tomis(Constanta),Callatis (Mangalia),şi altele. Spre sfârşitul secolului al IV-lea i. Hr. s-au aşezat aici triburi de sciţi,populaţie nomadă de origine iraniană,care au fost asimilaţi cu timpul de autohtoni; ei au dat însă teritoriului respectiv numele de "Sciţia" (Scythia).Mai tarziu,teritoriile de pe tărmul apusean al Mării Negre, până înspre gurile Bugului,au făcut parte din statul geto-dac condus de regele Burebista (sec. I, i.Hr.),dar în anul 28 cetăţile greceşti de aici au acceptat protectoratul statului roman.În anul 46 d. Hr., întreg teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră a fost cucerit de romani şi anexat la provincia Moesia Inferior (Bulgaria răsăriteană de azi),iar in anul 297,în timpul împăratului roman Diocleţian,a devenit provincie aparte,sub numele de Scythia Minor (Sciţia Mică).
Anexarea acestui teritoriu - inclusiv a cetăţilor greceşti pomenite mai sus -, în cultura şi formele de viaţa greceşti şi apoi romane,a oferit condiţii prielnice pentru predica Sfantului Apostol Andrei.Aşa cum arătam mai sus,tradiţia despre predica sa în Sciţia apare în câteva lucrări scrise în primele veacuri creştine.

De pildă,în lucrarea Despre apostoli a lui Hipolit Romanul,mort în timpul persecuţiei împăratului Decius (249-251),iar in secolui IV în Istoria bisericească a episcopului Eusebiu din Cezareea Palestinei († 339/340) care o preluase de la un alt mare teolog,Origen din Alexandria († 254). Iată ce scria Eusebiu: "Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului,precum şi ucenicii lor,s-au imprăştiat în toata lumea locuită pe atunci.După tradiţie,lui Toma i-au căzut sorţii să meargă în Partia,lui Andrei în Scitia, lui Ioan in Asia...". De altfel, din epistola Sfantului Apostol Pavel catre Coloseni (3, 11),reiese că si "sciţii" au putut auzi cuvântul lui Dumnezeu.Tradiţia ca Sfântul Apostol Andrei a predicat la sciţi a fost reluată mai târziu şi de alţi scriitori bisericeşti.De pildă,călugărul Epifanie,în secolui VIII, în Viaţa Sfantului Apostol Andrei,scria că între popoarele evanghelizate de el se numărau şi sciţii.

În aşa numitul Sinaxar al Bisericii constantinopolitane se preciza că acest apostol "a predicat în Pont,Tracia şi Scitia". În acelaşi Sinaxar se afla o altă ştire,potrivit căreia,Sfantul Andrei ar fi hirotonit ca episcop de Odyssos sau Odessos(Varna de azi,în Bulgaria),pe un ucenic al său cu numele Amplias(Ampliat),pe care Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în fiecare an la 31 octombrie.Mult mai târziu, scriitorul bizantin Nichifor Calist(secolul al XIV-lea)scria că Sfântul Apostol Andrei a trecut din provinciile Asiei Mici(Capadocia,Galatia şi Bitinia)"în pustiurile scitice",care puteau fi situate fie ca în Scitia Mare(sudul fostei Uniuni Sovietice),fie Scitia Mică sau Dacia Pontica,locuită de greci,romani şi geto-daci. De altfel,istoricii bisericeşti ruşi socotesc că Sfantul Apostol Andrei a predicat şi în nordul Marii Negre.
Învăţatul mitropolit Dosoftei al Moldovei,în cartea sa Viaţa şi petrecerea sfinţilor,scria că "Apostolului Andrei i-a revenit(prin sorţi) Bitinia şi Marea Neagră şi părţile Propontului,Halcedonul şi Vizantea,unde e acum Ţarigradul (Constantinopolul n.n.),Tracia şi Macedonia,Tesalia,şi sosind la Dunăre,ce-i zic Dobrogea şi altele ce sunt pe Dunăre,şi acestea toate le-a umblat".
(sursa informatiilor: http://www.crestinism-ortodox.ro)

Tradiţii româneşti / 30 Noiembrie - "Noaptea Sfântului Andrei"

Ziua Sfântului Andrei se cheama şi Ziua lupului sau Gadinetul schiop.Se ştie ce a simbolizat lupul pentru daci,dacă insusi steagul lor avea infatisarea unui balaur cu cap de lup. Se credea si inca se mai crede şi acum ca în ziua de 30 noiembrie,lupul devine mai sprinten,îşi poate îndoi gîtul teapăn şi nimic nu scapă dinaintea lui.De aici şi credinţa că "îşi vede lupul coada".Ziua se serbează prin nelucru în casă,ca să nu strice lupii vitele. Primejdia nu este numai pentru vite,ci şi pentru oamenii care îndrăznesc să plece la drum,în ziua când porneşte şi luparia.

În noaptea de 30 noiembrie lupii se aduna,iar Sf. Andrei împarte prada,pentru iarna care începe,fiecarui lup.Ca să-şi apere gospodaria de lupi,se obişnuieste şi astăzi la tara sa se unga tarusii de la poarta, ferestrele si pragul usilor cu usturoi. In unele părţi se ung cu usturoi chiar şi fântânile.Alţi gospodari fac o cruce de ceară şi o lipesc la vite,însa numai la cele de parte bărbătească:boi,berbeci,armăsari, ţapi,şi anume pe cornul din dreapta.

Tot din cauza lupilor nu se mătură toată ziua,nu se dă gunoiul afară,nu se rănesc grajdurile,nu se piaptănă,nu se fac zgârieturi,nu se face pomană şi nu se dă nimic cu împrumut. Dacă stăpânii casei nu muncesc,lupul nu se poate apropia.Totuşi,când soarta scrie altfel,primejdia nu se poate îndepărta,căci peste cele hotărâte de Sf. Andrei,nimeni nu poate trece.
În acea noapte vorbesc toate animalele,dar cine le asculta ce spun,moare.La miezul noptii de Sf.Andrei se deschid cerurile.

Noaptea strigoilor

În credinţele poporului român de pretutindeni,în noaptea de către Sf. Andrei,pe 29 noiembrie,ies sau umbla strigoii.Cine sunt strigoii?Sunt spirite ale morţilor,care nu ajung în lumea de "dincolo" după înmormantare,sau refuza să se mai intoarcă "acolo" după ce îşi vizitează rudele,la marile sărbători calendaristice.

Strigoii morţi devin foarte periculoşi pentru cei vii:iau viaţa rudelor apropiate, aduc boli,grindină şi alte suferinţe.După relele provocate şi locul unde activează, ei pot fi de apa si de uscat, de vite si de stupi, de ploi si de foc. Ei calatoresc pe Pământ şi pe ape,strigând şi miorlăind,călare pe melita,pe coada de matură,pe butoi sau în butoi.

Prin unele părţi,se crede că aceşti strigoi iau coasele şi limbile de melita pe care le găsesc pe afară,prin curţile oamenilor şi se duc la hotare,unde se bat cu ele. Femeile au grijă ca asemenea obiecte să nu fie lasate afară.Se mai spune ca ei danseaza pe la raspantiile drumurilor, pana la cantatul cocosilor. Ei se bat cu strigoii vii,adică cu strigoii-oameni.A doua zi,aceştia se cunosc după zgarieturile ce le au pe faţă.

Babele sau oamenii-strigoi,înainte de a ieşi din casă pe horn,se ung pe tălpi cu untură.Adeseori ei trag şi clopotele pe la biserică.Când nu au cu cine să se războiască,se duc pe la casele oamenilor,dar toate gospodinele au luat măsuri de apărare:au mâncat usturoi,s-au uns pe frunte,pe piept,pe spate şi la încheieturile trupului.Au uns ferestrele,uşile,hornurile,scările,clanţele uşilor,boii şi vacile la coarne,cleştele,lada şi toporul.Pe alocuri,usturoiul este tavălit mai întâi prin funingine.Unii astupa şi hornul sobei.Dacă strigoii nu găsesc nici un loc pe unde să intre în casă,atunci căuta să-i cheme afară pe cei dinăuntru.Strigoiul vine şi strigă la fereastră: "Ai mâncat usturoi?".Dacă omul răspunde,îl muteşte;iar dacă tace,se duce în treaba sa şi încearcă pe la cei care n-au mâncat usturoi.

Noaptea vrăjilor şi a farmecelor

Noaptea Sf. Andrei este una dintre cele mai importante din an,pentru vrăji şi farmece.Fetele masoară noua ceşcute cu apă pline,şi le toarna într-o strachină,care se pune sub icoană.A doua zi,în zori,se masoară din nou,cu aceeasi cescută,apa din strachină.Dacă va mai rămâne pe fundul străchinii apă,fie şi cateva picături,atunci vor avea noroc;dimpotrivă,dacă ultima ceşcuţă va ramane neumplută cum trebuie, atunci nu vor avea noroc şi nu se vor mărita.În noaptea de Sf. Andrei,ca să-şi viziteze ursitul,fata işi pune sub cap 41 de boabe de grâu şi dacă visează că-i ia cineva grâul,se va mărita.

Unele fete işi pregatesc turta,pentru ea aducând apa cu gura.Pentru acest colac aduc apa neîncepută,iar produsele din care se prepară turta (faină şi sare) sunt măsurate cu o coaja de nucă.După ce au fost coapte pe vatră,fetele îşi mănâncă turtitele preparate,convinse fiind că ursiţii vor veni,în vis,cu apa să le potolească setea.

Fetele mai fac un colac din pîine dospitâ,punând în mijlocul lui câte un căţel de usturoi.Dus acasă,colacul este aşezat într-un loc călduros,unde este lăsat vreme de o săptămână.Dacă răsare usturoiul din mijlocul colacului,fata cunoaşte că va fi cu noroc.Dacă nu răsare,fata se întristează şi spune că va fi lipsită de noroc.Unele fete merg în această noapte la fântână,aprind acolo o lumanare de la Paşti şi o afundă cu ajutorul găleţii. Când faţa apei este luminată bine,fata zice:
"Sfinte Andrei,
Scoate-i chipul în faţa apei,
Ca în vis să-l visez,
C-aievea să-l văz!"
Atunci,apa din fântână se tulbura şi fata îşi vede,se spune,chipul ursitului.Unele îşi fac de ursita cu 9 potcoave,9 fuse,9 ace,3 cutite şi o coasă,toate înfierbântate în foc.După ce s-au înroşit,se scot afară,se sting în apa şi apoi se descântă.
În seara Sfântului Andrei,toţi ai casei,mai ales fetele mari şi baieţii, seamănă grâu în cate o strachină sau glastră cu pământ.Aceluia îi va merge mai bine,va fi mai sănătos şi mai norocos,căruia i-o răsări mai bine şi o creşte mai frumos.


Usturoi miraculos

Tot în seara de 29 noiembrie,se adună la o casă mai mulţi flăcăi şi fete.Pe o masă, ei pun mai multe căciuli de usturoi,împrejmuite cu tămâie,smirna şi câteva lumânări de la Paşti aprinse.Pun apoi pe masă diferite feluri de mâncare, mănâncă,vorbesc şi râd în toată voia bună, până când apar zorii zilei.Fetele îşi împart între ele usturoiul,pe care îl duc a doua zi la biserică,pentru a-l sfinţi preotul.

Acest usturoi se pune pe policioară la icoane,fiind bun de făcut de dragoste.
În alte zone din ţara noastră,păzitul usturoiului se face în felul următor: întro casă de gospodar se strâng 10-12 fete,având fiecare fată câte o pâine,trei căpăţâni de usturoi,un fir de busuioc,legate cu o aţă roşie şi o sticlă de rachiu.Aceste lucruri se pun pe o masă,într-un colţ al casei,şi se acoperă cu o broboadă roşie. Lângă lucruri,pe masă,sta un sfeşnic c-o lumanare aprinsă,care arde de cu seară şi pana in ziua. Langa masa, una in dreapta si una in stanga, stau de straja doua babe, care baga bine de seama ca să nu se fure din lucruri,ori să nu pună cineva mâna pe ele.Ele stau acolo neclintite până dimineaţă.La aceasta petrecere,vin şi baieţi cu lăutari.Se cântă şi se petrece până în zori.

Când s-a făcut ziuă, hora este jucată afară. Un flăcau joacă în mijlocul horei toate lucrurile fetelor,păzite de bătrane.După joc,fetele îşi iau lucrurile şi le împart flăcăilor.Painea se mănâncă,rachiul se bea,usturoiul se păstrează de leac.Când vitele-s bolnave,li se dă mujdei în borş ori vin şi le trece.Dacă se fură din usturoi,nu-i bine deloc:fetei nu-i va mai merge bine.Usturoiul păzit este semănat primavara.Dacă pleci la drum lung,sa iei puţin usturoi cu tine.

De la păzitul acestui usturoi s-a născut zicala: "Parcă a păzit usturoiul",care se dă celui ce se cunoaşte că a petrecut o noapte fără somn.
Tot în această noapte se fac observaţii meteorologice: dacă luna va fi plină şi cerul senin,se zice că iarna va fi cu moină.Dacă luna va fi plină şi dacă cerul va fi întunecat,dacă va ninge sau va ploua,peste iarnă vor fi zăpezi mari şi grele.

De la această zi şi până la Crăciun,gospodinele nu mai ţes în război şi nu torc,de frică să nu se supere Maica Domnului pe dânsele.
Sfântul Andrei este socotit început de iarnă,numindu-se din această cauză "Andrei-de-iarnă".
LA MULŢI ANI!Celor ce au ca patron spiritual pe Sfântul Andrei

duminică, 29 noiembrie 2009

O jurnalistă pune sub acuzare Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Organizaţia Naţiunilor Unite, pentru bioterorism şi tentativă de genocid


Gripa porcină este o pandemie fabricată mediatic,pentru a elimina o parte din populaţie printr-un vaccin obligatoriu


O jurnalistă austriacă de investigaţii avertizează lumea că cea mai mare crimă din istoria umanităţii e pe cale să fie comisă,prin vaccinarea împotriva gripei porcine. Jane Burgermeister a depus pe 10 iunie un dosar de acuzare către FBI împotriva Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii(OMS),Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi a câtorva dintre cei mai sus-puşi oficiali ai SUA, pentru bioterorism şi încercarea de a comite crime împotriva umanităţii, prin vaccinarea împotriva virusului AH1N1. Ea solicită interzicerea măsurilor de vaccinare forţată în statele unde legea prevede obligativitatea vaccinării, precum SUA sau Franţa. Jane Burgermeister a luat atitudine şi împotriva companiilor farmaceutice Baxter şi Avir Green Hills Biotechnology, pe care le-a dat în judecată în luna aprilie pentru producerea unui vaccin contaminat pentru gripa aviară. Jane Burgermeister a luat atitudine şi împotriva companiilor farmaceutice Baxter şi Avir Green Hills Biotechnology, pe care le-a dat în judecată în luna aprilie pentru producerea unui vaccin contaminat cu gripa aviară. În afara acuzaţiilor ce sunt acum investigate împotriva celor două companii farmaceutice, ea a mai depus plângere şi împotriva OMS şi Baxter, cu privire la un caz de epidemie a gripei porcine – pornit de la fisurarea unei fiole destinată unui laborator de cercetare – declanşată într-un tren Intercity în Elveţia.Cea mai mare îngrijorare a lui Jane Burgermeister este că „că vaccinul împotriva gripei porcine va fi disponibil pe piaţă din luna iulie aîn ciuda faptului că Baxter a fost prins asupra faptului,aproape provocând pandemia,compania merge mai departe,alături de celelalte companii farmaceutice aliate,furnizând vaccinuri pentru pandemii”.Baxter a anunţat oficial acestui an.
La scurt timp după ce a făcut publice acuzaţiile sale,aceasta a fost concediată.„Cred că această decizie a fost legată de depunerea plângerii pentru bioterorism faţă de oamenii din Statele Unite şi din întreaga lume. Pentru că am dreptul ca cetăţean să raportez o infracţiune în cazul în care există dovezi credibile, intenţionez să deschid un proces împotriva revistei Pennwell” explică ea.„Am mai auzit şi despre alţi jurnalişti, care, ca şi mine, au fost concediaţi sau hărţuiţi, pentru că au scris pe această temă”, a declarat Jane Burgermeister.Cu toate acestea,nu se poate spune că duce lipsă de cititori,pentru că blog-ul ei personal birdflu666.wordpress.com şi http://www.theflucase.com/ a înregistrat peste 10 milioane de vizitatori în ultima perioadă.


Primul sindicat criminal la nivel global

În documentul numit „Probe pentru bioterorism” depus la FBI, Burgermeister indică un sindicat corporatist criminal la nivel internaţional şi oferă detalii amănunţite cu privire la încercarea sa de a duce la capăt planul său de genocid, prin eliberarea unui virus mortal de gripă şi prin instituirea unui program de vaccinare forţată. În acest raport afirmă: „Există dovezi că organizaţii precum OMS şi ONU şi companii farmaceutice care produc vaccinuri – de exemplu Baxter şi Novartis – fac parte dintr-un singur sistem aflat sub controlul unui grup criminal de bază, care se ocupă de coordonarea strategică şi care a finanţat dezvoltarea, producţia şi eliberarea de viruşi artificiali, pentru a justifica vaccinările în masă cu o substanţă ce reprezintă o armă biologică, pentru a decima populaţia Statelor Unite şi a controla bunurile şi resursele din America de Nord.”

Jane Burgermeister spune că cei care conduc lumea din umbră (francmasonii),îşi stabilesc obiectivele strategice în secret,folosind Comisia Trilaterală şi reuniunile Bilderberg. „Pot fi identificaţi ca şi Illuminati,un grup asemănător familiilor mafiote, care are în centru dinastii familiale”. Acesta este „primul sindicat criminal la nivel global cu bazele în centrele bancare off-shore” (centrele bancare off-shore sunt înregistrate într-o ţară sau un teritoriu intitulat „paradis fiscal”,întrucât nu sunt impozitate sau sunt impozitate doar într-o mică măsură) care angajează organizaţii internaţionale, cum ar fi ONU şi OMS în interes propriu.

În procesul ei,curajoasa jurnalistă susţine că pandemia de gripă a fost fabricată şi„este parte a unui plan pe termen lung al sindicatului,care şi-a construit un număr mare de lagăre de concentrare FEMA (Agenţia Federală de Administrare a Urgenţelor – Federal Emergency Management Agency),dotate cu incineratoare şi gropi comune, în state precum Indiana şi New York, pentru a băga oamenii în carantină şi a se scăpa de cadavrele celor ucişi prin atacuri cu arme biologice.”

Anumite site-uri de pe Internet,care duc campanii de demascare a planurilor francmasoneriei mondiale,Infowars şi Prison Planet,au postat o serie de articole cu privire la gropile comune din lagărele FEMA.În februarie,Daily Newscaster publica un raport cu privire la FEMA şi vaccinările împotriva gripei porcine,precum şi planurile pentru gropi comune în vecinătatea oraşului Chicago şi în partea de nord a Indianei.În luna martie a acestui an,Infowars a postat un articol detaliat cu privire la locaţiile gropilor comune din Arizona şi Texas .

Program camuflat pentru arme biologice
Dosarul „Probe pentru bioterorism” conţine dovezi pentru acuzaţiile pe care jurnalista austriacă le aduce unor persoane foarte sus-puse. Lista este consistentă: Barak Obama, preşedintele SUA, David Nabarro, coordonatorul ONU pe probleme de gripă, Margaret Chan, directorul general al OMS, Kathleen Sibelius, secretar al Departamentului pentru servicii şi sănătate publică al SUA, Janet Napolitano, secretar al Departamentului de securitate internă al SUA, bancherii David de Rotschild, David Rockefeller, George Soros, Werner Faymannn, cancelar al Austriei, Alois Stoger, ministrul sănătăţii din Austria.. Aceştia fac parte din acel sindicat corporatist al crimei, la nivel internaţional, care a dezvoltat, produs, depozitat şi întrebuinţat arme biologice pentru eliminarea populaţiei Statelor Unite şi a altor ţări, cu scopul obţinerii de câştiguri financiare.. OMS, Uniunea Europeană, centrele americane CDC pentru controlul epidemiilor şi alte laboratoare de cercetare, FEMA, companiile producătoare de vaccinuri şi Departamentul pentru servicii şi sănătate publică al SUA au interacţionat între ele pentru a dezvolta şi distribui arme biologice şi au obţinut fonduri prin sistemul bancar şi prin mecanismul comerţului global de narcotice.
Jane Burgermeister îi acuză pe aceştia că au complotat la conceperea, finanţarea şi participarea la faza finală a implementării programului camuflat pentru arme biologice, program incluzând şi companiile farmaceutice Baxter şi Novartis. Au conceput şi apoi eliberat agenţi biologici letali, în special virusul gripei aviare şi virusul gripei porcine, pentru a avea pretextul programului de vaccinare forţată, în masă, program prin care s-ar putea administra un agent biologic toxic ce ar cauza moartea populaţiei vaccinate. Această acţiune este o violare clară a Actului Antiterorism prin arme biologice.


Vaccin infestat cu virusul gripei aviare combinat cu virusul gripei umane

Acuzaţiile lui Jane Burgermeister includ dovezi că Baxter AG, subsidiara austriacă a Baxter Internaţional, a eliberat în mod intenţionat 72 kg de virus al gripei aviare, distribuit de OMS în iarna lui 2008 în 16 laboratoare din 4 ţări. Laboratorul Baxter din Austria, unul din cele mai sigure laboratoare din lume, nu a urmat cei mai simpli şi esenţiali paşi pentru a păstra în siguranţă 72 kg dintr-un patogen clasificat ca şi armă biologică, la distanţă de toate celelalte substanţe, permiţându-i să se amestece cu virusul gripei umane obişnuite. Vaccinul infectat simultan cu virusul gripei aviare şi umane a fost vândut de compania Baxter firmei AVIR Greenhills Biotechnology din Austria, care la rândul său a comercializat-o către alte patru firme din Cehia, Slovenia şi Germania. În Cehia, un membru al personalului de la BioTest a testat materialul destinat vaccinării pe dihori.Toţi dihorii injectaţi au murit. Incidentul a trezit suspiciuni, care s-au dovedit îndreptăţite: analizele au dovedit că produsele respective conţineau virusul activ H5N1, cel care produce temuta gripa aviară. Mai mult decât atât,s-a dovedit că vaccinul era simultan infectat şi cu virusul care produce gripa umană,H3N2! Problema rezidă nu doar în livrarea unor produse contaminate cu virusul gripei aviare, ci în combinarea acestuia cu virusul gripei umane, practică despre care experţii în bio-securitate afirmă că ar trebui complet interzisă, deoarece poate duce la apariţia de mutaţii pentru a infecta fiinţele umane cu gripă aviară şi astfel se poate produce o mult temută pandemie.
Acest incident nu a fost investigat nici de către OMS, nici de UE, nici de autorităţile pentru sănătate din Austria . Nu s-a investigat conţinutul materialului virusului şi nu s-a publicat nicio informaţie cu privire la implicaţiile genetice ale eliberării virusului. Ca răspuns la întrebările parlamentare din 20 mai, Alois Stoger, ministrul sănătăţii din Austria , a dezvăluit faptul că incidentul nu a fost abordat ca atentat la bio-securitate, aşa cum ar fi trebuit, ci ca ofensă la adresa codului veterinar. Un medic veterinar a fost trimis la laborator pentru o scurtă inspecţie.
Jurnalista austriacă dezvăluie faptul că eliberarea virusului ar fi trebuit să fie un pas esenţial pentru declanşarea unei pandemii de nivel 6. Ea enumără legile şi decretele care ar permite ONU şi OMS să preia Statele Unite în cazul unei pandemii. În plus, legislaţia care solicită respectarea vaccinărilor obligatorii ar fi pusă în vigoare în Statele Unite în condiţiile declarării pandemiei.

Virusuri produse în laborator
Jane Burgermeister susţine că întreaga afacere a pandemiei gripei porcine este bazată pe o mare minciună referitoare la faptul că nu există niciun virus natural care să reprezinte o ameninţare pentru populaţie. Ea prezintă dovezi ce duc la concluzia că virusul gripei aviare şi cel al gripei porcine au fost, de fapt, produse în laborator, folosind fonduri de la OMS şi de la alte agenţii guvernamentale. Această „gripă porcină” este un hibrid format din gripă porcină propriu-zisă, gripă umană şi gripă aviară, ceva ce poate veni numai din laborator, conform multor experţi.

OMS susţine că această „gripă porcină” se împrăştie şi că trebuie declarată pandemia, ignorând cauzele fundamentale. Viruşii ce au fost eliberaţi au fost creaţi şi eliberaţi cu ajutorul OMS, iar OMS este responsabilă în cea mai mare măsură pentru pandemie. În plus, simptomele presupusei „gripe porcine” nu pot fi diferenţiate de cele ale gripei normale. Această „gripă porcină” nu cauzează decesul mai mult decât o face o gripă obişnuită. Burgermeister afirmă că cifrele reprezentând numărul deceselor cauzate de „gripa porcină” nu sunt reale. Nu exista potenţial pandemic decât în cazul în care se procedează la vaccinarea în masă, în intenţia de a proteja populaţia. Există suficiente temeiuri de a crede că vaccinările obligatorii vor fi contaminate cu boli special concepute să ducă la deces.
În dosarul conceput de aceasta se face referire la un vaccin împotriva gripei aviare al Novartis, cu licenţă, vaccin ce a ucis 21 de oameni fără adăpost din Polonia în vara lui 2008 şi a avut ca „primă urmare” o „rata de efecte secundare”, astfel îndeplinind condiţiile definiţiei guvernului american pentru o armă biologică (un agent biologic desemnat să cauzeze o rată de efecte secundare, de ex. deces sau vătămare) printr-un sistem de transmitere (injectarea).Jane Burgermeister susţine că acelaşi complex de companii farmaceutice şi agenţii guvernamentale la nivel internaţional,care au dezvoltat şi eliberat material pandemic,s-au orientat spre profit,prin obţinerea de contracte din declanşarea pandemiei.

Mass-media controlată de grupul ce coordonează programul„gripă porcină”contribuie la dezinformare pentru a păcăli populaţia din Statele Unite să se vaccineze. Burgermeister mai susţine, în acuzaţiile sale, faptul că grupul de companii farmaceutice format din Baxter, Novartis şi Sanofi Aventis sunt parte a unui program de arme biologice cu bazele în afară, finanţat de acest sindicat internaţional al crimei şi conceput să ducă la crime în masă, pentru a reduce populaţia lumii sub 5 miliarde în următorii 10 ani. Planul lor este să răspândească teroarea pentru justificarea forţării oamenilor să renunţe la drepturile lor, şi, de asemenea, să instituie carantină în tabere FEMA. Casele, companiile, fermele şi terenurile celor ucişi vor fi gata de a fi înhăţatede către acest sindicat. Eliminând populaţia Americii de Nord şi a altor continente, elita internaţională obţine accesul la resursele naturale neexploatate ale regiunilor, cum suntapa şi câmpurile petroliere nedezvoltate.

Dosarul complet include:

- informaţii complete şi un studiu ce include coordonatele temporale, cauza probabilă, definiţiile şi reglementările OMS şi ONU şi istoricul incidentelor din aprilie 2009, legate de izbucnirea gripei porcine;
- dovezi ştiinţifice că virusul „gripei porcine” este un virus creat artificial (modificat genetic);
- dovezi ştiinţifice care indică faptul că „gripă porcină” a fost concepută astfel încât să semene cu virusul gripei spaniole, din 1918, incluzând citate din „Gripa porcină 2009 este gripa spaniolă din 1918 în varianta armată”, de dr. A. True Ott şi un articol pe aceeaşi temă din Science Magazine al dr. Jeffrey Taubenberger;
- dovezi ale eliberării intenţionate a virusului gripei porcine în Mexic;
- dovezi ale implicării Preşedintelui Obama, care evidenţiază faptul că vizita lui în Mexic a coincis cu recenta epidemie a gripei porcine şi moartea unor oficiali implicaţi în călătoria sa. Este în dezbateri faptul că preşedintele nu a fost niciodată testat pentru gripă porcină, pentru că fusese vaccinat anterior;
- dovezi că Baxter este un element al unei reţele de arme biologice;
- dovezi că Baxter a contaminat în mod intenţionat materialul de vaccinuri;
- dovezi că Novartis utilizează vaccinurile ca arme biologice;
- dovezi cu privire la rolul OMS în programul armelor biologice;
- dovezi cu privire la manipularea legată de boală realizată de către OMS, pentru a putea justifica declararea nivelului 6 de pandemie, pentru a controla Statele Unite;
- dovezi cu privire la rolul Laboratorului Naţional de microbiologie al Canadei în programul armelor biologice;
- dovezi cu privire la implicarea oamenilor de ştiinţă ce lucrează pentru NIBSC (National Institute for Biological Standards and Control) din Marea Britanie şi centrele americane CDC pentru controlul epidemiilor în conceperea virusului gripei porcine;
- controverse constituţionale: legalitatea sau ilegalitatea periclitării vieţii, sănătăţii şi a binelui public prin vaccinarea în masă;
- problema imunităţii şi a compensării ca dovadă a încercării de a comite o crimă;
- dovezi cu privire la existenţa unui sindicat corporatist internaţional al crimei.

vineri, 20 noiembrie 2009

ARCA LUI NOE...


CIOCANITOAREA AR TREBUI SĂ PLECE!

joi, 12 noiembrie 2009

Americanii...au şi ei Avocaţii lor


Cele mai bune bancuri şi glume iau naştere în cele mai prestigioase instituţii cum ar fi:La Tribunal/Judecătorie,unde autorii sunt avocaţii...ori prea zeloşi,ori prea...proşti

AVOCATUL : Această astenie gravă vă afectează memoria ?
MARTORUL : Da
AVOCATUL : În ce fel vă afectează memoria ?
MARTORUL : Uit
AVOCATUL : Uitaţi ? Ne puteţi da un exemplu de ceva pe care l-aţi uiat ?

AVOCATUL : Doctore,e adevărat că dacă o persoană moare în somn,el nu-şi va da seama de treaba asta până a doua zi dimineaţă ?
MARTORUL : E adevărat că dumneata chiar ai trecut examenul de barou ?

AVOCATUL : Fiul cel tânăr,cel de douăzeci de ani,ce varstă are ?
MARTORUL : Are 20,cam ca şi IQ-ul dumneavoastră

AVOCATUL : Eraţi de faţă când va fotografiat ?
MARTORUL : Glumiţi ?

AVOCATUL : Deci data conceperii (bebeluşului) a fost 8 August
MARTORUL : Da
AVOCATUL : Şi ce făceaţi dumneavoastră atunci ?
MARTORUL : Cam ce credeţi ca făceam?

AVOCATUL : Ea avea trei copii, asa e ?
MARTORUL : Da
AVOCATUL : Cati din ei erau baieti?
MARTORUL : Niciunul
AVOCATUL : Era vreunul din copii fată ?
MARTORUL : Onorată Curte,cred că am nevoie de un alt avocat.Pot să-mi iau un alt avocat ?

AVOCATUL : Cum s-a încheiat primul dumneavoastră mariaj ?
MARTORUL : Prin moarte
AVOCATUL : Şi prin moartea cui s-a încheiat ?
MARTORUL : Încercaţi să ghiciţi !

AVOCATUL : Puteţi descrie individul?
MARTORUL : Cam de înălţime medie şi purta barbă.
AVOCATUL : Era bărbat sau femeie ?
MARTORUL : În afara de cazul în care era vreun Circ în oraş,aş merge pe varianta bărbat.

AVOCATUL : Doctore, câte din autopsiile pe care le-ai făcut au fost pe oameni morţi ?
MARTORUL : Toate.Cei încă vii …se zabat prea mult !

AVOCATUL : Vă amintiţi la ce oră aţi examinat trupul ?
MARTORUL : Autopsia a început la ora 8.30 p.m.
AVOCATUL : Şi D-nul Denton era mort în acel moment ?
MARTORUL : Dacă nu,în mod sigur a fost până am terminat autopsia !

AVOCATUL : TOATE răspunsurile dumneavoastră trebuie să fie ORALE.Bine ?La ce şcoală aţi fost ?
MARTORUL : ORALE

AVOCATUL : Eşti calificat să dai o mostră de urină
MARTORUL : Dar dumneata chiar eşti calificat sa pui întrebări ??

Şi … cireaşa de pe tort !!!

AVOCATUL : Doctore,înainte să faci autopsia,ai căutat să vezi dacă mai avea puls ?
MARTORUL : Nu
AVOCATUL : Ai controlat tensiunea?
MARTORUL : Nu
AVOCATUL : Ai verificat dacă mai respira ?
MARTORUL : Nu
AVOCATUL : Deci e posibil ca pacientul să fi fost încă viu atunci când ai început autopsia ?
MARTORUL : Nu
AVOCATUL : Cum poti fi sigur Doctore ?
MARTORUL : Pentru că creierul lui stătea pe o tăviţă pe biroul meu
AVOCATUL : Înţeleg,dar nu ar fi putut totuşi ca pacientul să fie viu,în ciuda acestui lucru ?
MARTORUL : Ba da,e posibil să fi fost viu şi să practice avocatura !

Va urma...

luni, 9 noiembrie 2009

Vă recomand:


Bazată pe romanul omonim al autoarei Audrey Niffenegger,drama"The time traveler's wife"-(Soţia călătorului în timp) urmăreşte povestea pasională de iubire ce transcende timpul dintre un bibliotecar din Chicago pe nume Henry De Tamble si o artista pe nume Clare Abshire. Henry De Tamble suferă de o anomalie genetică rară din pricina căreia călătoreşte involuntar prin timp atunci când este foarte surescitat nervos.Deşi stie despre maladia genetică cu care a fost diagnosticat barbatul pe care îl iubeste,Clare Abshire îşi asumă riscul de a se căsători cu el,fiind pregătită în permanenţă să se confrunte cu dispariţiile bruşte si îndelungate ale lui Henry şi cu apariţiile intempestive ale acestuia în viaţa ei.Întrucât se cunosc de la varsta de 6 ani,cei doi tineri luptă să iasă din capcana perfidă a timpului şi să îşi construiască o relaţie amoroasă stabilă.

Titlu: The Time Traveler's Wife - Soţia călătorului în timp
Data lansare (SUA): 14 August 2009
Data lansare (Romania): 06 Noiembrie 2009
Perioda filmare: 19 Septembrie 2007 - 27 Noiembrie 2007
Incasari weekend: 18,623,171 $
Incasari totale: 63,044,090 $
Site oficial: The Time Traveler's Wife
Poze The Time Traveler's Wife

La TV pe canalul AXN-SciFi va începe difuzarea unui serial...
Serialul este inspirat de romanul omonim al scriitorului canadian Robert Sawyer.Un misterios eveniment global îi face pe majoritatea oamenilor să trăiască simultan, preţ de două minute şi şaptesprezece secunde,viaţa lor cu şase luni în viitor.Când episodul ia sfarsit,mulţi sunt morţi în urma unor accidente implicând autovehicule, avioane şi alte maşinării necesitând control uman.Toţi supravieţuitorii se întreabă dacă lucrurile vazute de ei s-au petrecut aievea.Un agent FBI din Los Angles,Mark Benford,încearca sa descopere ce anume s-a intamplat şi care a fost motivul. Împreună cu echipa lui,el generează o bază de date a salturilor în viitor ale oamenilor numită Mosaic Collective.

Regizor:
David S. Goyer
Scenaristi:
Marc Guggenheim
Robert J. Sawyer
David S. Goyer
Genul:
SF / Dramă
Durata:
60 minute
Rating:Cu acord parental- AP

miercuri, 28 octombrie 2009

Pensiile persoanelor cu handicap grav sau accentuat,scutite de impozit

Senatorii au adoptat,în unanimitate,o propunere legislativă de modificare a Codului Fiscal,potrivit căreia persoanele cu handicap accentuat sau grav vor beneficia de scutire de la plată impozitului pe veniturile din pensii.
Astfel,după art. 70 din Legea nr.571/2003 se introduce un nou articol,articolul 701,potrivit caruia”prevederile referitoare la reţinerea impozitului pe venitul din pensii nu se aplică venitului din pensii realizat de persoanele cu handicap grav sau accentuat.”Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege,prevederile din prezent reglementeaza doar facilitătile fiscale de care beneficiază persoanele cu handicap grav sau accentuat,şi anume,de scutire de impozit pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială.
Senatorii au considerat că această reglementare este inechitabilă şi creează discriminări între persoanele cu handicap accentuat sau grav,deoarece veniturile acestora pot fi consituite şi din pensii,nu numai din salarii.
Proiectul va trimis pentru dezbatere şi adoptare la Camera Deputaţilor,în calitate de for decizional.

duminică, 25 octombrie 2009

Escrocherie cu repetiţie!


Mrs. Brenda White
17 Copse Hill,Wimbledon,
SW20 0NE,London,
United Kingdom.


My Dear Beloved,


I am the above named person but now undergoing medical treatment in Barnes Hospital, South Wople Way, SW14 8SU, London, England. I am married to Sir Gerald White who worked with British Judicial Commission in Chelsea England for over a decade before he died on 5th of July in the year 2005. We were married for fifteen years without a child. He died after a brief illness that lasted for two weeks. Before his death he made a vow to use his wealth for the down trodden and the less privileged in the society. Since his death I decided not to re-marry or get a child outside my matrimonial home.


When my late husband was alive he deposited the sum of Ј4 Million (Four Million Pounds sterling) with one Finance/Bank in Europe. Presently, this money is still with the Bank. Recently, my Doctor told me that I would not last for the next 4 months due to a rare form of cancer of the pancreas. Though what disturbs me most is my stroke. Having known my condition I decided to donate this fund to an individual or better still a God fearing person who will utilize this money the way I am going to instruct herein.Hence, the reason for taking this bold decision. I am not afraid of death since I know where I am going.I know that I am going to be in the bosom of the Almighty. I would not be allowed to take any telephone communication in this regard because of my health,doctor's instructions and because of the presence of my husband's relatives around me always. I do not want them to know about this development. With God all thing

As soon as I receive your reply I shall give you the contact of the Finance/Security Company in Europe.I will also issue you a letter of authority that will empower you as the original beneficiary of this fund. I implore you to always pray for me. My happiness is that I lived a life worthy of emulation. Whosoever that wants to serve the Almighty must serve him with all his heart and mind and soul and also in truth.Please always be prayerful all through your life. Any delay in your reply will give me room in sourcing for an individual for this same purpose.Please assure me that you will act according to my specification herein.

I will also be most glad if you can tell me a little about yourself.Hoping to hear from you. Thank you and may the Almighty bless you.You can contact me with your positive response.E-Mail:brenda_white66@sify.comYours sincerely,
Mrs. Brenda white.

luni, 5 octombrie 2009

Ce s-a spus şi ce se mai spune despre Ea...


De la începuturile biblice până în prezent s-a vorbit despre EA în fel şi chip fără ca să poată cineva să-i afle secretul şi“Nimic nu ne apasă atât cât un secret”(La Fontaine),ea a fost,este şi va fi,inepuizabila sursă de inspiraţie pentru"gurmandul" din el...acesta neştiind că "Femeia este o mâncare pentru zei,gătită de diavoli"(William Shakespeare),este acea "delicateţe"ce odată servită te poate ridica la cer sau coborâ în iad asta pentru că"Femeia este capodopera lui Dumnezeu; mai ales când îl are pe dracul în ea".(Alphonse Allais)poate de aceea "Cel mai bun prieten al unei femei nu este tot o femeie,ci un bărbat".(Szekely Beatrice)Frumuseţea este atuul ei cel mai vizat,deşi unii "muritori" au încercat să-i minimalizeze importanţa au uitat pe moment că:"Femeia este lucrarea de diplomă a lui Dumnezeu la examenul de estetică".(Vasile Ghica)"Frumuseţe.Puterea cu care o femeie farmecă un iubit şi înfricoşează un soţ".(Ambrose Bierce)
Creatorul femeii a avut umor managerial şi a delegat parte din responsabilităţi,sau poate că într-un moment de curiozitate personală:"Dumnezeu i-a oferit femeii dreptul de coautor al creaţiunii"(Elena Stan).Se mai spune şi că:"Femeia este caierul gândirilor,ea-trimisa Cerului-este a tot creatoare şi a ei este opera invizibilă".(Prentice Mulford)lăsându-l astfel pe bărbat vulnerabil şi dependent de ea.Să fie acesta motivul pentru care"Chiar şi diavolul se roagă să fie protejat împotriva femeii"?.Cu toate astea"Femeia este un cadou care te alege".(Georges Brassens)dar îţi lasă impresia că tu ai aleso.Poate de aceea:"După ce o femeie îţi dăruieşte inima,nu prea ai cum să mai scapi de restul corpului".(John Vanbrugh)"Femeia este o greşeală acceptabilă a naturii".(John Milton)zic ateii.Fiecare femeie ar trebui să folosească ce a primit de la “Mama Natură” înainte ca“Tatăl Timp”să i le ceară înapoi.(Laurence J. Peter)
"Femeile adevărate sunt surorile lunii"iar planeta lor de origine e Venus.(Ionel Teodoreanu)iată motivul pentru care bărbaţii ţin calendare cu femei."Orice femeie goală îmi aminteşte de paradis.Infernale,hainele rămân,... în prezent!"(Costel Zăgan)
"O femeie poate să ierte orice,în afară de faptul să nu-ţi pese de ea".(Marin Preda)lucru de cele mai multe ori imposibil."Nu există nimic mai frumos pe lume ca o femeie transfigurată de iubire".(George Budoi)cu toate astea "Oricât îşi iubeşte o femeie soţul,nu îi poate iubi şi amanta".(Caterina de Medici)Deci,"E adevărat că o femeie nu iartă niciodată altei femei că i-a luat un bărbat,chiar atunci când nu-l iubeşte".(Alexandre Dumas)dar după unii mai misogini "Toate femeile sunt bune ... bune de nimic sau bune la ceva".(Miguel de Cervantes)
Din nefericire pentru ei bărbaţii:"Condiţia umană a ameţit:toate se-nvârt în jurul eternului feminin!(Costel Zăgan)Cei mai mulţi însă ştiu sau află că:"Nu poţi să cunoşti o femeie pană nu o întâlneşti la tribunal".(Norman Mailerde)
"A fi femeie este extrem de dificil,deoarece constă,mai cu seamă,în a avea de a face cu bărbaţii".(Joseph Conrad)
"E greu să fii femeie, dar nici bărbat nu-i uşor să fii".(Ileana Vulpescu)"Femeile sunt al doilea mare mister al omenirii"
Cu toate astea e bine de ştiut că:"Femeia nu este nici mai bună nici mai rea decât bărbatul-ea este mai scumpă".(Grigore Vieru)
Femeile sunt [...]

joi, 27 august 2009

Atenție!Escrocii Nu Dorm...trimit emailuri


M-am hotărât să adun junk-mail-urile scammer aici(asta pentru că nu am altă țeapă în care să-i trag...așa cum se făcea pe vremea lui Vlad Țepeș)pentru a avertiza dar și pentru a vă aminti că:Trecerea sub tăcere,ignorarea lor...e adevărata crimă.
_______________________________________
From: "ALBUKHARY FOUNDATION" Add sender to ContactsTo: undisclosed-recipientsAlbukhary Foundation
917 OLD DOVER ROAD,
ELTHAM, LONDON ,UK,
POST CODE:SE3 0EF.
The award committee of Albukhary Foundation, has selected you as one Of the
three(3)
nominees for the award of 910,000Euros from the foundation electronic Draws
in line with
the Philanthropy work been carried out by the Albukhary Foundation.
For details and processing of the above sum, please contact the
secretary of the award
Committee with the given details below:
Name: Frank Souza
Email:f.albukhary@yahoo.com
Yours faithfully,
Mrs. Liyana KYO
____________________________________________________________________________

luni, 17 august 2009

Pentru evenimentele deosebite în familie vom putea lua... Zile libere plătite

La negocierea drepturilor în contractul colectiv de la nivel național trebuie să se pornească de la minimul celor stabilite legal, la negocierea drepturilor pentru contractele colective pe ramura trebuie să se porneasca de la cele negociate prin cel de la nivel național și așa mai departe, în mod crescător la celelalte niveluri-grup de unități, unități - , încat la negocierea drepturilor din contractul individual de muncă dintr-o unitate va trebui să se pornească de la cele negociate prin contractul colectiv superior. Aceste "praguri" obligatorii - impuse de lege și de contractele colective de la nivelurile superioare, în ordinea de mai sus - reprezintă partea legală din orice contract colectiv/individual de la nivel inferior.
În acest sens art. 8 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă1, dispune:
a) “contractele colective de muncă nu pot conține clauze care sa stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă incheiate la nivel superior”;
b) “contractele individuale de muncă nu pot conține clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă”;
c)“la încheierea contractului colectiv de muncă, prevederile legale referitoare la drepturile salariaților au un caracter minimal”.
În cazul în care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramură nu există contract colectiv de muncă, se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior, potrivit art. 247 din Codul muncii2.
Textul are scopul de a suplini inexistența unui contract colectiv de muncă; fiind în interesul tuturor salariaților din țară, trebuie să se aplice totuși un astfel de contract și anume cel de nivel superior, în ultimă instanță cel de la nivel național3Deci minimul obligatoriu al drepturilor din orice contract individual de muncă îl reprezintă cel negociat prin contractul colectiv la nivel național,în cazul în care nivelul superior îl reprezintă acesta.
Așa stau lucrurile și în ceea ce privește zilele libere plătite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situații, după cum urmează4:
1. căsătoria salariatului -5 zile;
2. căsătoria unui copil -2 zile;
3. nașterea unui copil -5 zile + 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură;
4. decesul soțului, copilului, părinților,socrilor - 3 zile;
5. decesul bunicilor,fraților,surorilor - 1 zi;
6. la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiași unităti,cu mutarea domiciliului în altă localitate -5 zile.
_______________________________________________________________________
Notă:
1Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 184 din 19.05.1998.
2Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 05.02.2003), modificată și completată ulterior.
3A. Țiclea (coordonator), D. Diko, L. Duțescu, L. Georgescu, M. Ioan, A. Popa (colaboratori), Codul muncii – comentat și adnotat cu legislație,doctrina și jurisprudența, vol II, Editura Universul Juridic, București, 2008, p. 339.
4Art. 61 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010 nr. 2895/29.12.2006.

marți, 28 iulie 2009

SĂ PPOTEJĂM VIAȚA!


" Viata însăși este magie,iar dacă nu crezi asta,măcar încearcă să o trăiești ca pe ceva magic".

luni, 20 iulie 2009

Atlas de Mitocănie Urbană 2


Atlas de mitocanie urbana
Vezi mai multe video Haioase

Atlas de Mitocănie Urbană


Atlas De Mitocanie Urbana
Vezi mai multe video din Divertisment
Aștept cu nerăbdare...continuarea. :))

duminică, 19 iulie 2009

Amicului Minulescu

(marele poet al Romanțelor pentru mai târziu,cu prilejul romanului său: Roșu,galben și albastru)
Da,roșu,galben și albastru
Erau culori naționale
Dar,după tragicul dezastru
Stârnit de cartea d-tale,
Schimbate-au fost,să nu știrbească
Ceva din faima românească!

joi, 16 iulie 2009

PRO DOMO

N-am pretenția deșartă
Că în goana-acestor rime,
Am închis idei sublime
De revoltă și de artă!
Dar ca armă-n contra vieții
Și ca bici contra prostiei,
‘Nălțai râsul tinereții
Și tristețea ironiei…
Craiova C.P

luni, 6 iulie 2009

Români celebrii

Putem observa cu stupoare cum chiar unii români afirmă despre locuitorii acestei ţări că ar fi doar nişte „barbari” încă de pe vremea dacilor, care n‑ar fi ştiut nici măcar să scrie (cum prezintă în unele articole „Academia Caţavencu”) şi că românii sunt şi acum „codaşii Europei”! Astfel de afirmaţii pot fi semne de incultură crasă sau, de cele mai multe ori, de rea‑voinţă, ce apare ca un rezultat al oportunismului unor ziarişti care nu urmăresc altceva decât banii care vin din Vest sau de la Est.
Şi pentru că autorii celui mai popular dicţionar occidental ‑ Larousse ‑ nu vorbesc deloc de români ca naţiune importantă pentru dezvoltarea civilizaţiei umane, vom prezenta o serie de inventatori de marcă originari din România, sau personalităţi mondiale de primă mărime care aparţin acestui neam, dar care din păcate nu sunt cunoscuţi, deoarece se pare că mass‑media românească este mult mai preocupată de cazuri stupide care nu au nici o valoare umană şi naţională.
* Rachetele expediate de la Cape Kennedy şi aripile „Delta” au fost inventate la Sibiu încă din 1555! Onest, Robert Charroux a semnalat acest eveniment, cu toate amănuntele necesare şi cu o firească uimire că „istoria oficială” a „reuşit” să‑l neglijeze… Racheta spaţială cu trei etaje de carburant solid („model Cape Kennedy”) a fost inventată în 1529 şi trimisă în spaţiu cu succes în 1555, în prezenţa a mii de spectatori. Performer: Conrad Haas, şeful Depozitului de Artilerie de la Sibiu (1550‑1570). Această informaţie şi următoarele provin dintr‑un vechi manuscris descoperit de prof. Doru Todericiu, în 1961, la biblioteca din Sibiu. Lista invenţiilor menţionate în manuscris conţine: rachetă cu două etaje de ardere (1529); rachetă cu trei etaje (1529), baterie de rachetă (1529), căsuţă zburătoare (1536), experimentarea principiului arderilor necesare la racheta cu mai multe etaje (1555), utilizarea aripioarelor de stabilizare având forma literei delta (1555)…
„Căsuţa zburătoare”, propulsată în aer de rachetă, nu era nimic altceva decât anticiparea cabinei spaţiale folosită de cosmonauţi începând cu anii 50!… În lucrare erau menţionate şi pulberile lui Ioan Românul din Alba Iulia.
* Radioactivitatea artificială a fost descoperită de o savantă de la Facultatea de Ştiinţe Bucureşti, şi însuşită apoi de Marie Curie (de origine iudaică) şi întrebuinţată pentru distrugere.
Cerând un grad superior la facultate, savanta româncă îi scria regelui Carol al II‑lea:
„Numirea mea s‑ar putea face pe aceeaşi cale excepţională ca şi a domnilor recomandaţi de dl. Perrin, ca o recompensă a descoperirii radioactivităţii artificiale, care este a mea şi de al cărui fruct s‑a bucurat d‑na Joliot‑Curie, recomandată de însuşi dl. Perrin pentru Premiul Nobel. (…)Domnul Decan al Facultăţii de Ştiinţe şi o parte din profesori mă sacrifică pentru a nu‑i nemulţumi pe dl. Perrin şi pe soţii Joliot‑Curie, de care, zic dumnealor, au nevoie.”
Veşnicile „plecăciuni” faţă de cei de afară, bogaţi, deci deştepţi şi merituoşi! Nedreptăţita savantă înfiinţase din proprie iniţiativă Catedra de Radioactivitate de la Facultatea de Ştiinţe Bucureşti…
* 1827 ‑ Petrache Poenaru (secretarul lui Tudor Vladimirescu) ‑ este inventatorul stiloului (tocul rezervor).
* 1858 ‑ Bucureşti ‑ primul iluminat cu petrol al unui oraş din lume şi prima rafinare a petrolului.
* 1880 ‑ Dumitru Văsescu ‑ construieşte automobilul cu motor cu aburi.
* 1881 Alexandru Ciurcu ‑ obţine un brevet din Franţa prin care prevede posibilitatea zborului cu reacţie.
* 1885 Victor Babeş ‑ realizează primul tratat de bacteriologie din lume.
* 1886 Alexandru Ciurcu ‑ construieşte prima ambarcaţiune cu reacţie.
* 1887 C. I. Istrate ‑ Friedelina şi franceinele.
* 1895 D. Hurmuzescu ‑ descoperă electroscopul.
* 1899 C.I. Istrate ‑ o nouă clasă de coloranţi.
* 1900 Nicolae Teclu ‑ bacul cu reglarea curentului electric şi gaz.
* 1904 Emil Racoviţă ‑ biospeologia
* 1905 Augustin Maior ‑ telefonia multiplă
* 1906, 18.03 ‑ Traian Vuia ‑ avionul cu tren de aterizare pe roţi cu pneuri; cu „Vuia I” acesta reuşeşte prima decolare fără să folosească nici un mijloc apărător, numai cu aparate aflate la bord (în fapt, primul avion din istorie).
* 1906 A.A. Beldiman ‑ aparatul hidraulic cu daltă de percuţie pentru sondaje adânci.
* 1908 Lazăr Edeleanu ‑ prima rafinare în lume a produselor petroliere cu bioxid de sulf.
* 1908 Acad. Nicolaie Vasilescu ‑ Karpen ‑ „pila Karpen”, care funcţionează încă, neîntrerupt, de aproape 100 de ani!
* 1910 iunie ‑ Aurel Vlaicu ‑ lansează primul avion din lume fuselat aerodinamic.
* 1910 Tache Brumărescu ‑ maşina de tăiat sulf.
* 1910 Ştefan Procopiu ‑ efectul circular al discontinuităţilor de magnetism.
* 1910 Gh. Marinescu ‑ tratamentul paraliziei generale.
* 1910 ‑ Henri Coandă reuşeşte primul zbor al unui avion cu reacţie (fabricaţie proprie).
* 1910 Ioan Cantacuzino ‑ „fenomenul Cantacuzino” (aglutinarea unor microbi).
* 1913‑1916 Ioan Cantacuzino ‑ vaccinarea antiholerică (metoda Cantacuzino)
* 1916 D. Danielopolu ‑ acţiunea hipertensivă a digitalei
* 1918 Gogu Constantinescu ‑ întemeiază o nouă ştiinţă: sonicitatea.
* 1920 Emil Racoviţă ‑ pune bazele Institutul de Speologie Cluj (primul din lume)
* 1920 ing. Gheorghe Botezatu ‑ a calculat traiectoriile posibile Pământ ‑ Lună, folosite la pregătirea programelor „Apollo” (al căror părinte a fost sibianul Herman Oberth); el a fost şi şeful echipei de matematicieni care a lucrat la proiectul rachetei „Apollo” care a dus primul om pe Lună (ca un fenomen de sincronicitate Apollo a fost unul dintre Gemenii Divini…)
* 1921 Aurel Perşu ‑ automobilul fără diferenţial, cu motor în spate (de forma „picăturii de apă”)
* 1921 Nicolae Paulescu ‑ descoperă insulina; pentru că era un anti‑mason virulent, Premiul Nobel l‑au primit canadienii F. Banting şi J.R.J. McLeod pentru această descoperire…
* 1921, decembrie Ştefan Procopiu ‑ Fenomenul Procopiu (depolarizarea luminii)
* 1922 C.Levaditi şi Sazevac ‑ bismutul ca agent terapeutic împotriva sifilisului.
* 1925 Traian Vuia ‑ generatorul de abur cu ardere în cameră închisă şi cu vaporizare instantanee
* 1930 Elie Carafoli ‑ avionul cu aripă joasă
* 1933 Henri Coandă ‑ aerodina lenticulară (farfuria zburătoare)
* 1938 Henri Coandă - efectul Coandă
* 1938 Henri Coandă ‑ discul volant.
* 1952 Ana Aslan ‑ gerovital H3
O sincronicitate uimitoare a fost sesizată de unele persoane: vehiculul descris de profetul biblic Ezechiel a fost asemuit cu ingenioasele centuri zburătoare testate de americani în 1961, dar, deşi americanii au fost creditaţi ca autori ai invenţiei, adevăratul inventator este Justin Capră care, în 1958 a proiectat, realizat şi zburat cu un astfel de aparat. Acum, acest aparat a fost îmbunătăţit şi este folosit (cu o autonomie de 30‑40 minute) pentru salvarea rapidă de pe platformele marine şi pentru supravegherea zonelor forestiere.
Un crater de pe lună poartă numele lui…Spiru Haret
Aceasta deoarece savantul român a demonstrat că axa mare a elipsei pe care se deplasează Pământul în jurul soarelui este de o mărime variabilă, creând premisele de bază ale astrofizicii moderne.
Mai putem semnala existenţa unor personalităţi, adevăratele “vârfuri de talie universală” apărute dintre minorităţile din România, în toate domeniile. Un exemplu de prim rang: prof. Herman Oberth, un sas din Sibiu, considerat „părintele navigaţiei spaţiale”şi, de asemenea, profesorul lui Werner von Braun, şeful programului rachetelor americane „Saturn”.
O altă idee propagată destul de puternic în societatea românească de astăzi este că, deloc mândri cu originea lor, unii dintre români afirmă că toate aceste prilejuri de mândrie naţională ţin doar de domeniul trecutului, că România de astăzi ar fi… o „ţară bolnavă”, fără civilizaţie, fără personalităţi marcante, ea fiind mereu „codaşa Europei”
Pentru a contracara astfel de teorii negativiste, menite să‑i ţină pe români „la locul lor”(şi depărtându‑i de tradiţia şi sufletul neamului românesc), teorii stabilite de cei ce se doresc “Atotputernicii Lumii” , Iluminaţi, sau francmasoni, vom oferi şi o serie de realizări ale geniului românesc ale ultimilor ani:
Dr.fiz. Eugen Pavel, de la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, a realizat un CD‑ROM (din sticlă) cu o capacitate de stocare de 15.000 ori mai mare decât a unuia obişnuit. Pe 5 astfel de CD‑uri ar putea fi stocată întreaga Bibliotecă a Academiei Române, iar informaţiile ar putea rezista…5.000 de ani!!! În noiembrie 1999, invenţia sa a fost premiată cu medalia de aur la Salonul Mondial al Invenţiilor „Bruxelles Europa”, iar autorul doreşte cu orice preţ producerea de serie în România. Dar forurile din România întârzie la nesfârşit formalităţile…
‑ Constantin Pascu a realizat în anul 2000, în premieră mondială, un aparat care purifică aerul în spaţiile de locuit: distruge bacteriile din aer, reţine praful şi fumul de ţigară, atmosfera devenind „ca în salină sau pe litoralul marin”. Instalarea acestui aparat costa atunci doar 480.000 lei!…
‑ Petrică Ionescu este cel mai important regizor de operă după Zefirelli (afirmaţie făcută de George Astaloş, în ian.2001)
‑ România a câştigat Campionatul Mondial de bridge (considerat de mulţi drept cel mai inteligent joc de cărţi) pe Internet, în 16.11.2000 (107‑75 cu SUA în finală).
‑ Hackerii români sunt consideraţi printre cei mai buni (şi mai periculoşi) din lume. „Distracţia” (conform declaraţiei lor, ei nu fură informaţii, ci doar doresc să îşi dovedească … valoarea) celor „5 magnifici de la Răsărit” a obligat CIA să trimită o delegaţie la Bucureşti… Printre site‑urile “sparte” de ei: US Army, US Air Force, US Navy, NASA, Coast Guard, departamente federale, etc…
‑ La salonul invenţiilor de la Geneva (aprilie 2001), România s‑a clasat pe locul I în privinţa numărului de premii obţinute şi pe locul II (după Rusia) ca număr de invenţii prezentate. Adică a luat premii pentru toate cele 62 de invenţii prezentate (22 premii I; 18 premii II; 22 premii III)!! Delegaţia română s‑a mai întors de la Geneva şi cu 4 premii speciale din partea delegaţiilor altor ţări, un premiu de creativitate (pentru Ionuţ Moraru ‑ invenţia „Biomer”), Medalia expoziţiei şi Diploma salonului pentru contribuţia excepţională în promovarea invenţiilor.
‑ Prof. Ştefania Cory Calomfirescu a primit medalia de aur a mileniului din partea Universităţii Cambridge (ian. 2001), fiind aleasă şi în Consiliul Director al prestigioasei instituţii britanice. Posesoare a două certificate de inovator, autoare a 8 tratate de neurologie, Şefa Clinicii de Neurologie din Cluj‑Napoca este primul medic din lume care a scris un tratat despre edemul cerebral. În plus, medicul român a primit şi medalia de onoare a mileniului din partea Institutului Biografic American, fiind numită şi în conducerea acestei unităţi.
‑ Dr. Maria Georgescu, eleva prof. Ana Aslan şi director al institutului cu acelaşi nume, a avut o serie de pacienţi celebri: Charlie Chaplin, Leonid Brejnev, Iosip Broz Tito, J.F.Kennedy, Charles de Gaulle, preşedinţii Suharto şi Ferdinand Marcos, generalul Augusto Pinochet (1993), prinţul Agacan (cu soţia), contele Olivetti, contesa Zwarowskzy, etc.
‑ La olimpiada internaţională de matematică de la Washington (iulie 2001), elevii români au obţinut o medalie de aur, două de argint şi trei de bronz. Ei sunt din Galaţi, Arad, Vâlcea şi Constanţa. Participarea la olimpiade internaţionale de matematică şi fizică: 500 de elevi din 83 de ţări…
Mihai Manea, medaliatul cu aur (din Galaţi) are, la 18 ani, un palmares impresionant: medalii de aur timp de trei ani consecutiv la internaţionale şi Balcaniadă… Fireşte, el a fost „racolat” imediat de americani, optând pentru Universitatea din Princetown (SUA)…
‑ Ştefan Cosmin Bucă, Maria Popa şi Mihai Ivănescu au fost nominalizaţi, în vara anului 2001, pentru Premiul Nobel de către instituţii din SUA! Primul este student la Economie, ceilalţi participă la programe în colaborare cu NASA.
‑ Nicu Mincu din comuna Iveşti (Galaţi) vindecă diverse boli cu leacuri şi ceaiuri preparate din 170 de plante. La 81 de ani, arată ca la 50, pentru că, spune el, a descoperit un (secret) elixir al tinereţii…
‑ România este pe primele locuri în lume la… exportul de inteligenţă. De exemplu, la „Microsoft”, a doua limbă vorbită este româna, iar la NASA mulţi dintre specialiştii de prim rang sunt tot români…
‑ Radu Teodorescu este proprietarul celei mai renumite săli de gimnastică din SUA (Manhattan ‑ New York). Emigrat în 1972, a ajuns cel mai celebru profesor de fitness de peste Ocean, printre clienţii săi numărându‑se Robert Redford, Cindy Crawford, Candice Berger, Susan Sarandon, Mick Jagger, ş.a. Celebrele casete video‑lecţii de fitness produse de Cindy Crawford începând din 1992 au fost realizate împreună cu antrenorul său, Radu Teodorescu, care doreşte să înfiinţeze în România primul institut din lume de pregătire a profesorilor de educaţie fizică în fitness pentru adulţi…
‑ Nicolae Bălaşa (39 de ani), un inginer mecanic din Dolj, socoteşte mental mai rapid decât calculatorul (înmulţiri, împărţiri, ecuaţii de gradul II, radicali de ordinul III şi IV)! Fost inginer la Uzina Mecanică Filiaşi, din 1994 Nicolae Bălaşa este actualmente şomer…
‑ Ion Scripcaru, strungar şi lăcătuş mecanic din satul Uzunu (Giurgiu) nu găseşte de 4 ani, 15.000 USD pentru a‑şi realiza invenţia epocală (până la proba practică): motorul care nu consumă nimic! Acesta ar trebui să funcţioneze pe baza gravitaţiei, fiind în fapt „instalaţie mecanică amplificatoare de putere, capabilă să transforme forţa statică gravitaţională în lucru mecanic”. „S‑ar închide toate centralele nucleare”, spune el. Numai că OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci)a refuzat să‑i breveteze invenţia în lipsa unei machete funcţionale, doar pe baza schiţelor. Petre Roman şi Ministerul Cercetării şi Tehnologiei l‑au tratat cu indiferenţă (1997), iar sponsorii nu se înghesuie (ca şi statul) să‑i asigure cei 15.000 USD necesari…
‑ Sandu Popescu din Oradea este primul fizician din lume care a reuşit teleportarea unei particule. O aplicaţie a acestei invenţii: criptografia, transmiterea mesajelor secrete. Acest eveniment epocal a avut loc în 4 iulie 1997, în laboratoarele din Bristol (Anglia) ale celebrei firme „Hewlett Packard”. Pe vremea lui Ceauşescu, Sandu Popescu a reuşit “performanţa” de a fi şomer în România…
‑ Ioan Davidoni (52 de ani), un bănăţean sărac material dar bogat în idei geniale, este un exemplu relevant pentru modul în care ne pierdem cea mai mare bogăţie: inteligenţa şi inventivitatea. Angajat al fabricii de sticlă din Tomeşti (Timiş), pentru care a realizat, în câţiva ani, 45 de invenţii şi inovaţii, el a fost disponibilizat când a îndrăznit să‑şi ceară drepturile (o parte din cele 4,3 miliarde de lei economii aduse fabricii la nivelul anului 1995, adică… de 4 ori greutatea sa în aur!) şi apoi a fost reangajat ca muncitor… „din milă”!! Ulterior, Ioan Davidoni a mai realizat două invenţii de excepţie: un recuperator de peliculă de ţiţei şi pantofi magnetici antistress ce pot asigura o longevitate de peste 100 de ani… Prima invenţie valorează miliarde de dolari în Vest, a doua a înregistrat‑o inutil la OSIM, pentru că atât chinezii cât şi americanii i‑au furat şi folosit invenţia cu un profit imens. De exemplu, în SUA s‑au vândut peste 10 milioane de perechi, cu un profit de peste 1 miliard de dolari… În acest timp, statul român ignoră în continuare o invenţie, într‑adevăr de miliarde…
‑ Anonim născut la 14.11.1902, în Câmpina este redescoperitorul tratamentului cu lumină. Prietenul său, Albert Einstein l‑a avertizat: „Eşti un visător. Cine crezi că o să‑ţi permită să distrugi întreaga industrie farmaceutică şi să revoluţionezi medicina?” Mai târziu, Elena Ceauşescu i‑a propus, prin intermediari, să‑i cedeze invenţia… Până la urmă, avea să ajungă prioritatea neuropatologului Peter Mendel, ca atâtea alte invenţii româneşti „pierdute” în străinătate …
- În 1991, Carol Przybilla a înregistrat la OSIM brevetul unui aparat bazat pe invenţia sa mai veche, neconcretizat nici până acum. Între timp, principii incluse în tehnologia aparatului au fost utilizate în realizarea hiperboloidului inginerului rus Garin, cu aplicaţii militare malefice…
C.P. Carol Przybilla a mai realizat şi alte invenţii deosebite: turbină cu combustie internă (1958, vândută de statul român firmei General Motors), termocompresor frigorific cu circuit închis (1959), motor eliptic, fără bielă (vândută Japoniei şi folosită în celebrele motociclete japoneze), armă defensivă antitanc (anii `90).
‑Justin Capră este un inventator celebru al României, din păcate mereu tratat cu indiferenţă (chiar ostilitate) de autorităţile statului, condiţii în care nu e de mirare că unele din invenţiile sale (de miliarde de dolari) i‑au fost pur şi simplu furate de americani…
În 1956, la nici 25 de ani, Justin Capră a inventat primul rucsac zburător, un aparat individual de zbor. După 7 ani în care „semidocţii savanţi” l‑au tratat cu dispreţ pentru că era doar tehnician şi nu inginer, în 1963, americanii Wendell Moore, Cecil Martin şi Robert Cunings au preluat invenţia din România şi au lansat‑o în fabricaţia de serie…
În 1958, Justin Capră a realizat prima variantă a rachetonautului, cu care s‑a ridicat de la pământ la… Ambasada SUA din Bucureşti. Rezultatul: invenţia a fost şi aceasta furată şi brevetată în 1962 de Wendell Moore („specializat” deja!), iar inventatorul… a fost arestat de Securitate pentru că ar fi dorit să fugă din ţară cu aparatul său…
Justin Capră mai este şi realizatorul celui mai mic autoturism din lume, „Soleta”, care consumă … 0,5l/100 km şi al unei motorete unică în lume ce funcţionează cu acumulatori (37 kg, 30 km/h, 80 km autonomie cu o încărcare).
‑Mihai Ruşeţel a inventat motorul cu apă! „Cazul Ruşeţel”, este elocvent pentru geniul românesc dar şi pentru „talentul” cu care ne risipim forţele şi putem să ne pierdem valorile. Proiectul a fost depus la OSIM în 1980 şi a fost brevetat în …ianuarie 2001. Până atunci, Securitatea l-a şicanat pentru refuzul de a cesiona invenţia statului, iar în februarie 1990, precaut, el a refuzat angajarea ca şi consilier tehnic la „Mercedes” (2.500 DM lunar) pentru a nu pierde, eventual, proprietatea invenţiei… Motorul său se bazează, ca principiu de funcţionare, pe „cazanul Traian Vuia”, invenţie folosită încă la locomotivele Diesel‑electrice pentru încălzirea vagoanelor. Poate fi utilizat în domeniul transporturilor terestre şi navale, în locul turbinelor din termocentrale,şi chiar a centralelor termoelectrice.
În lume, mai există două brevete în domeniu (Japonia şi SUA),dar acestea nu depăşesc nivelul locomotivei cu aburi, necesitând combustibil solid sau lichid.„Motorul Ruşeţel”foloseşte drept combustibil doar apa,şi are dimensiunile unui motor de Dacie, sursa de energie iniţială fiind o banală baterie de maşină.Datele tehnice preconizate de a patra sa machetă (10 l/100 km consum de apă, 70 km/h viteza maximă) pot fi îmbunătăţite la realizarea prototipului: un motor cu apă montat pe o Dacie 1310. Directorul general al Uzinelor Dacia, ing.Constantin Stroe, care cunoaşte acest proiect chiar din 1980,a afirmat că este dispus să ajute inventatorul cu orice are nevoie pentru realizarea prototipului şi a declarat, încântat. „Reuşita ar fi un miracol, şi cred că în asemenea caz ar trebui să se inventeze pentru acest om Premiul Super‑Nobel”.

duminică, 28 iunie 2009

APA-izvorul vieții


” E mult mai ușoară dezintegrarea unui atom decât a unei prejudecăți”Albert Einstein
♥De sute de ani s-a încercat găsirea unui procedeu universal care să fie folosit pentru eradicarea oricărei afecțiuni. Cu cât oamenii de știință au aprofundat mai mult mecanismele de vindecare, cu atât au apărut mai multe medicamente și terapii; care au adus cu sine și contraindicațiile. Ținînd cont de experiențele marilor savanți, intotdeauna marile invenții au avut la bază elemente simple și nu complexe, sofisticate. Astfel s-a plecat de la cea mai simplă dar importantă idee, de a se orienta eforturile pentru studierea celui mai reprezentant element din corpul uman, și anume,APAJustificat, ne punem întrebarea, cum s-au atins în vremurile trecute vârste matusalemice (Adam – 930 ani, Noe – 950 ani).Probabil datorită apei pe care o foloseau atunci, apa de puritate foarte mare.Se știe că organismul trebuie hidratat cu minimul de 2 litri/zi apă,consumată câte puțin,la intervale scurte Asocierea consumului de apă cu o viața sănătoasă a devenit un lucru pe care aproape nimeni nu-l mai neagă.Întrebarea “Câtă apă beți zilnic?” ar face pe aproape oricare dintre noi să ne simțim vinovați că nu am consumat cantitatea necesară.“Nu cât ar trebui” sau “Îmi este greu să beau 2 litri pe zi”, ar fi cele mai frecvente răspunsuri.Dar v-ați întrebat vreodată dacă atâta câtă beți e “suficientă”? Ideea că sunt suficienți doar 2 litri de apă pe zi s-a întipărit atât de mult în mințile oamenilor,încât ar considera pe oricine care încearcă să doboare acest mit un eretic.. Exemplu de mit e afirmația:”Nu este recomandată hidratarea în timpul mesei sau după masă,întrucât se diluează astfel sucurile digestive ce acționează asupra bolului alimentar și degestia se face incorect și incomplet”.Așa cum se mai crede încă că consumul mai mare de apă de către o persoană e semn că are diabet.Nimic mai fals.Ultimele cercetări arată că consumul de apă de către diabeticii este dimpotrivă foarte benefic.
Proprietăti benefice :
Scade nevoia de insulină,reduce glicemia,îmbunătățește somnul și digestia,are efecte imunomodulatoare,scade colesterolul,combate anxietatea,stresul și depresia,controlează psoriazisul,combate acneea,angioamele și bolile dermatologice,determină resorbția chisturilor, adenoamelor de prostată,mioamelor,poate determina regresia tumorilor,potentează toleranța la citostatice și radioterapie.
Apa îmbunătățește activitatea glandelor cu secreție internă, contribuind la funcționarea eficientă a întregului organism.Apa ajută și la menținerea tonusului muscular,oferindu-le mușchilor proprieatea naturală de a se contracta,prevenind deshidratarea.De asemenea,ajută la evitarea atârnării pielii,care urmează de obicei după o scadere bruscă în greutate.
Insuficiența de apă în corp duce la scăderea imunității,scaderea rezistenței la diverse boli.
Setea nu reprezintă un indice al necesității de apă în corp.Bea cel putin 3,5 litri de apă potabilă pe zi și vei uita de boli.
Prin consumul regulat de apă organismul se reglează și foarte multe din cauze care duc la îmbolnăvire dispar cu desăvârșire. Aceasta ne ajută să absorbim nutrienții din mancare,să digerăm mâncarea. Este bine de știut că a consuma o jumătate de litru de apă plată la trezire dimineața reglăm în primul rând tensiunea arterială apoi ne ajută să eliminăm o parte din toxine.
Ideea că apa ajută corpul să elimine toxinele mai repede stă la baza tuturor dietelor de detoxifiere și e foarte pertinentă.
Nutriționiștii recomandă tuturor categoriilor de vârstă consumul apei în mod regulat deoarece corpul nu face rezerve de apă. Consumul apei în timpul mesei nu are nici un efect asupra greutății corporale.Creșterea în greutate se datorează exclusiv aportului mare de calorii.Apa nu are calorii,deci nu influenţează îngrașarea.Cei care rețin apa în organism încearcă să rezolve această problemă limitând consumul de apă. Corpul percepe acest lucru drept o amenințare și încearcă să pastreze fiecare picătură. Atunci apa se acumulează în spațiul intracelular. Asta duce la umflarea extremităților.Substanțele diuretice aduc o ușurare temporară. Cea mai bună metodă de a rezolva retenția de apă este să dăm organismului ceea ce are nevoie: o cantitate mai mare de apă. Astfel,apa acumulată în organism va fi eliberată.
Cantitatea de apă consumată nu duce la reținerea de lichide,ba din contră ajută la eliminarea sării, principalul factor care reține apa în organism.Încercați să mâncați mai putină sare și să beți mai multă apă. În timpul verilor calduroase țineți permanent apa la rece în frigider. Apa rece ajută și la slăbit deoarece organismul arde calorii ca să o încălzească. Apa, atât de preţioasă pentru sănătate,este adesea înlocuită cu cafea,băuturi acidulate,alcool. Apa,atât de prețioasă pentru sănătate,este adesea înlocuită cu cafea,băuturi acidulate,alcool. Prin folosirea acestor băuturi,organismul are nevoie de tot mai multă apă,pentru a putea elimina substanțele nocive,ce intră în compoziția lor. Cofeina și alcoolul deshidratează organismulAlte simptome sunt durerile de cap,oboseala acută, uscarea limbii și a gurii în general,amețeala și urinări rare.Foarte afectați vor fi rinichii. Pot apărea “pietre” la rinichi.De aceea este foarte necesar sa ne completam rezervele de apă, pentru a ne simți mai bine.
Este adevărat că dacă nu suntem hidratați corespunzător,creierul nostru pierde din capacitatea de concentrare, care scade cu 10 la sută în cazul unui creier deshidratat.Creierul nostru este format din 80 % apă. Specialiștii spun că nu trebuie decât să consumăm necesarul normal de apă și că nimic în plus nu ne va face să ne concentrăm mai bine.Dați chiar dumneavoastră exemplu consumând zilnic apa cu plăcere.Încurajați copii să se hidrateze cu apă în loc de băuturi dulci și carbogazoase.
Apa plată este o apă naturală,care a stat câteva mii sau zeci de mii de ani în rocă și a împrumutat din caracteristicile electromagnetice ale zonei și și-a orientat molecula.În lumea vie sunt însă întâlnite mult mai multe tipuri de apă.Se știe că organismul fiecăruia dintre noi conține în proporție de peste 70% apă,însă nu este vorba despre apa de un singur tip. Avem apă în interiorul celulelor,la suprafața celulelor și în afara lor,apa constituțională,și fiecare dintre acestea este diferită de celelalte. Chiar și apa de la suprafața celulei diferă foarte mult de la un om la altul. Dacă celulele iși iau suficientă apă și pielea capătă un aspect sănătos.Apa se uzează odată cu vârsta.De aceea e foarte importantă hidratarea. Apa este mediul în care se petrec toate procesele vieții vegetale și umane, ea fiind un solvent biologic, universal. Apa se regăsește în organismul uman întro proporție de 70-75 la sută ea fiind liantul tuturor proceselor biochimice din organism și de aici putem deduce necesarul cantității ei zilnice și astfel importanța deosebită a calității ei.În apă dizolvându-se toate elementele solide, lichide și gazoase,o dată cu trecerea anilor,apa biologică se impurifică atât fizic,cât și energetic. Deșeurile (radicalii liberi) acumulate în timpul vieții fac necesară schimbarea apei biologice uzate care conduce la diferite afecțiuni.Apa are memorie.Nu în sensul că reține anumite detalii,ca în cazul minții umane,ci în sensul că,pe parcursul vieții,ea își modifică atât de mult structura,compoziția izotopică și entropia,încât capătă proprietăți mult diferite de ceea ce a fost inițial,purtând un fel de amprentă.Apa preia gândurile și sentimentele noastre. “Apa este un element viu, capabil să interacționeze cu ambientul și cu fiintele vii. Apa ne percepe sentimentele,emoțiile,cuvintele,rugăciunile,(ascultă) muzica și reacționează în mod divers la acești stimuli.”Apa o armă de alungat moartea Dacă acum un secol, oamenii de știință proclamau victorioși că vor decripta toate misterele naturii, timpul scurs după aceea a arătat în mod paradoxal că, de fapt, fiecare nouă descoperire a adâncit acest mister. Pe măsură ce au cunoscut mai bine materia, regnul vegetal, animal sau ființa umană, cercetătorii au deschis noi și noi orizonturi, creând un front de lucru imens în ceea ce privește cunoașterea. Dacă ar fi să luăm doar domeniul medical,vom remarca faptul că, în ultimele decenii, investigațiile pe domenii de studiu s-au extins extraordinar. Există zeci si zeci de specializări în medicină, care studiază cele mai fine corelații între imunitate și activitatea endocrină,între echilibrul psihic și cel hormonal ori între procesele celulare și activitatea bioenergetică.În prezent, medicina de vârf nu se mai luptă orbește cu microbii, nu mai speră descoperirea pilulei magice,ci caută mai degrabă să înteleaga echilibrul atât de complex al ființei umane, numit “sănătate“.“Uimitoare sunt și schimbările apei. Moleculele ei pot fi ordonate întro structură simetrică, cristalină, care este gheața.Încălzind-o, revine la structura lichidă. Dar există un moment, între 35 si 42° C, când structura este instabilă, jumătate cristal, jumătate lichid, și atunci se produc reacții biochimice care generează și întrețin viața. Și asta la temperatura de 37° C și la o presiune de o atmosferă. Puțini știu că, pentru a reproduce în laborator aceleași reacții ce au loc în celula și in corp la 37° C și la presiunea de numai o atmosferă, este nevoie de sute de grade și sute de atmosfere.Nu întâmplător mulți savanți consideră apa ca parte esențială a marelui mister al vieții”.
Menținerea echilibrului în ceea ce consumi,este cheia succesului pentru a fi sănătos.
Nu mi-am putut închipui că despre banala apă se poate vorbi atât.Că ascunde atâtea taine și că este una dintre cele mai enigmatice substanțe de pe Pământ

miercuri, 17 iunie 2009

marți, 16 iunie 2009

R3c3$1un3...!


Formă severă de criză economică.Declin general al nivelului activităţii economice şi al creşterii economice, caracterizat prin somaj devalorizare, inflaţie, scădere a nivelului de trai.
O recesiune mai indelungată duce la depresiune economică.

Maria Nazionale - Ciao ciao blues
Asculta mai multe audio Muzica

sâmbătă, 6 iunie 2009

Lista candidatilor la alegerile europarlamentare din 7 iunie 2009


În data de 7 iunie 2009 în România vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European. La acest scrutin,va putea vota orice cetăţean român aflat în străinatate(care are domiciliul sau reşedinţa în străinătate sau care se află ocazional în străinătate).
Pentru a vota,cetăţenii români au nevoie de acte de identitate valabile.Ministerul Afacerilor Externe recomandă tuturor cetăţenilor români cu documente româneşti expirate sau lipsă,să se prezinte din timp la sediile reprezentanţelor diplomatice, pentru a obţine actele de identitate valabile.
Potrivit legii,cetăţenii români care se inscriu pe listele de vot dintr-un alt stat membru al UE nu vor mai avea dreptul să se înscrie pe listele electorale romaneşti pentru a vota la alegerile europarlamentare din Romania.
Aproape 320 de candidati se vor lupta pentru cele 33 de mandate de europarlamentar rezervate Romaniei,conform algoritmului stabilit la Bruxelles.
În cursa pentru Parlamentul European au intrat şase formaţiuni politice dintre care patru - PDL, alianţa PSD-PC, PNL şi UDMR - sunt deja reprezentate în PE.Pentru un fotoliu de eurodeputat au intrat în cursa şi doi independenţi: Elena Băsescu şi Pavel Abraham.
Vă prezentăm mai jos lista completă cu candidaţii la alegerile pentru Parlamentul European:

Candidaţi independenţi

1. BĂSESCU ELENA

2. ABRAHAM PAVEL

Candidaţi - Partidul Democrat Liberal

1. STOLOJAN THEODOR - DUMITRU

2. MACOVEI MONICA - LUISA

3. UNGUREANU TRAIAN

4. PREDA CRISTIAN - DAN

5. MARINESCU MARIAN - JEAN

6. MATULA IOSIF

7. BODU SEBASTIAN -VALENTIN

8. LUHAN PETRU - CONSTANTIN

9. NICULESCU RAREŞ - LUCIAN

10. ANTONESCU ELENA - OANA

11. DUMITRIU CONSTANTIN

12. DAVID DRAGOŞ - FLORIN

13. ANDRONESCU ELVIRA -RODICA

14. NAZARE ALEXANDRU

15. RUS FLAVIU - CĂLIN

16. FUNERIU PETRU DANIEL

17. DUMITRU ENACHE

18. BANDA NICOLAE

19. GROSU MIRCEA-SEVASTIAN

20. GHIDIU ELISABETA

21. DUMITREAN CRINUŢA -NICOLETA

22. VASS MARIA - ANDREEA

23. LUCHIAN TUDOR

24. APOSTOL CRISTIAN

25. BRUCHENTAL- POP IONELA

26. VIMAN VASILE

27. COSTEA SIMION

28. OPRIŢA VASILE - MATEI

29. IONESCU RAREŞ -ALEXANDRU

30. FIERA IOAN - DAN

31. IORDACHE GRAŢIELA -DENISA

32. DRĂGUŞ RADU - CĂTĂLIN

33. HOARĂ MARCEL

34. PARASCHIVESCU ANDREI -OCTAVIAN

35. DUMITRU CONSTANTIN

36. TĂNASE FLORENŢIU

37. RADU-ION SILVIU

38. ARCĂLEANU MARIUS -MARIAN

39. NEGOIŢĂ MARIUS - LUCIAN

40. ZEVEDEI ANCA-CRISTINA

41. SECARĂ EUGENIA MARIA

42. GOIAN CRISTIAN FLORIN

43. GODÎNCA DUMITRU 03.05.1957 Inginer, Şef sector

Candidaţi - Partidul Naţional Liberal

1. NICOLAI NORICA

2. VĂLEAN ADINA-IOANA

3. WEBER RENATE

4. MĂNESCU RAMONA-NICOLE

5. BUŞOI CRISTIAN-SILVIU

6. ARDELEAN BEN-ONI

7. SILAGHI OVIDIU-IOAN

8. CSIBI MAGOR-IMRE

9. TURLIUC CĂTĂLIN

10. COJOCARU CRISTIAN

11. MUSCALU IONEL

12. SURUGIU IULIAN-RADU

13. PUŞCARIU RADU-IOAN

14. HELLVIG EDUARD-RAUL

15. DIETRICH ROBERTO

16. GHIVECIU CAMELIA

17. MORŢUN ALEXANDRU-IOAN

18. GHIBU CRISTIAN

19. OROS NECHITA-ADRIAN

20. POPESCU LIVIU-IONUŢ

21. SĂVULESCU GABRIEL

22. COSMESCU DUMITRU

23. ORBAN LUDOVIC

24. LUNGU GABRIEL-RĂZVAN

25. PETRESCU ANDREI

26. CARP DOINA-EUFROSINA

27. ANGHEL CRISTIAN

28. ZAMFIRESCU OVIDIU

29. IONESCU VICTOR-LUCIAN

30. PURGHEL DANIEL-FLORIAN

31. CIURARIU FLORIN

32. GEORGEVICI IULIAN

33. AVRAMESCU ARIN-ALEXANDRU

34. STAVARACHE ROMEO

35. ZAAROUR INGRID

36. MOŞTEANU FLORENTIN-ANDREI

37. THUMA HUBERT-PETRU-ŞTEFAN

38. CĂLIN VIOREL

39. POHOAŢĂ AURA-GABRIELA

40. FENECHIU RELU

41. MUNTEAN MIRCIA

42. LAMBRU IOANA-ANDREEA

43. BENCHESCU CLAUDIA

Candidaţi – Uniunea Democrată Maghiară din România

1. TŐKÉS LÁSZLÓ

2. WINKLER IULIU

3. SÓGOR CSABA

4. SZILÁGYI ZSOLT

5. KOVÁCS PÉTER

6. HORVÁTH ANNA

7. ASZTALOS FERENC

8. LÁSZLÓ JÁNOS

9. BRASSAI ZSOMBOR

10. DEMETER JÁNOS

11. BÓNIS ISTVÁN

12. DÁVID LÁSZLÓ

13. LŐRINCZ CSILLA

14. FARAGO PETRU

15. TISCHLER FERENC

16. ABRAM NOEMI

17. CSÉP ÉVA-ANDREA

18. BOROS JÁNOS

19. DEBRECZENI ALEXANDRU

20. SYLVESTER LAJOS

21. DÉNES ISTVÁN

22. DEÁK ZOLTÁN

23. VÁNYOLÓS STEFAN-ALBERT

24. SÁNDOR KRISZTINA

25. KRECSÁK-SZÖLLÖSI ADALBERT

26. KERESKENYI GABOR

27.FINNA ISTVÁN

28. SOLOMON ADRIAN

29. SZELL LÖRINCZ

30. BIRÓ ENIKŐ

31. HALÁSZ FRANCISC

32. LAKATOS RÓBERT-ÁRPÁD

33. GĂMAN MIHAI

34. KOVÁCS MATÉ

35. CZIKA TIHAMÉR

36. TORÓ TIBERIU

37. TONK GABRIELLA

38. BÁLINT MARGIT

39. ORBÁN MIKLÓS

40. OROSZ CSABA

41. MAGYARI LEVENTE

42. SZABÓ TAMÁS

43. BAKK MIKLÓS

Candidaţi - Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

1. MILUŢ MARIAN-PETRE

2. MOIESCU EUGEN-ROMULUS

3. DIACONU ALECU-FLORIN

4. ŞCHEAU MIRCEA-CONSTANTIN

5. COMĂNESCU ANA

6. CABA DORIN

7. POPOVICI MARIUS MIRCEA CONSTANTIN

8. TOADER VASILE

9. TOMESCU OVIDIU-VINICIUS

10. BEJAN ALEXANDRU

11. TĂNASE ANDREI-GEORGE

12. GUŢANU MIHAI

13. BIRU CRISTIAN

14. CRĂIŢĂ SANDU

15. CRISTEA CLAUDIU-CONSTANTIN

16. VULTUR IOAN-CRISTIAN

17. CATRINOIU MATEI

18. FĂTU CONSTANTIN

19. MUREŞANU MIRCEA

20. DUDUIALĂ GHEORGHE

21. GALU COSMIN-RADU

22. LEON DUMITRU

23. MOSCU ŞTEFAN

24. PÂRVULESCU COSTIN

25. GRIGOREAN COSTEL ILIE

26. PANAIT PETRE-ŞTEFAN

27. MOLDOVAN GAVRILĂ

28. ŢAPLIUC FLORENTIN ADRIAN

29. ABABEI CONSTANTIN

30. VLĂDULESCU DUMITRU

31. PÎRJOL GEORGE

32. RĂDULESCU ANDREI DUMITRU

33. LUCA ROMULUS

34. PERNEŞ AMBROZIU - FELICIAN

35. GHEORGHE BOGDAN-PETRIŞOR

36. MÂNDREA LAURENŢIU-MIHAI

37. GAVRILESCU DAN DECEBAL

38. TOMULEŢ CRISTIAN

39. COMĂNESCU IONUŢ EUGEN

40. VAIDA-COTEANU CRISTIAN

41. MITEA MARIAN-VIRGIL

42. POPESCU OCTAVIAN

43. SÂRBA TANIA-GABRIELA

Candidaţi – Alianţa Electorală PSD+PC

1. SEVERIN ADRIAN

2. PLUMB ROVANA

3. PAŞCU IOAN-MIRCEA

4. ŢICĂU SILVIA-ADRIANA

5. SÂRBU DACIANA-OCTAVIA

6. CREŢU CORINA

7. BOŞTINARU VICTOR

8. CUTAŞ GEORGE-SABIN

9. IVAN CĂTĂLIN-SORIN

10. ENCIU IOAN

11. DĂNCILĂ VASILICA-VIORICA

12. CLIVETI MINODORA

13. ROIBU ARISTIDE

14. DRAGOMIR VIOREL-MARIAN

15. OPRESCU MARIUS

16. ANTOCHI ALIN-LUCIAN-EMANUEL

17. MUŞOIU ŞTEFAN

18. PANĂ ADRIANA-DOINA

19. CORJUC IOAN

20. LUCA DANIEL

21. NEGRESCU VICTOR

22. BOICU GEANINA-MIHAELA

23. BURLAN ADRIAN-EUGEN

24. ŢAPARDEL ANA-CLAUDIA

25. HUNCĂ MIHAELA

26. POP MARIA-LIA

27. FAUR UCU-MIHAI

28. VLAD ADRIAN-VICENŢIU

29. LASCU IULIANA

30. BICĂU COSTIN

31. STERIU ALEXANDRU-ION

32. BUHĂESCU-ODAGIU DĂNUŢ

33. ŞOLOGON IOAN-CRISTIAN

34. IURA FLORIN-HORAŢIU

35. NEAGOVICI VASILE-CĂTĂLIN

36. CONSTANTIN VILI-MIHAELA

37. BABARADA FLORIN

38. FARCAŞ ALEXANDRU

39. DREŢCANU DOINA-MICŞUNICA

40. JIPA PENELOPA-ALINA

41. IUCINU ANDREI

42. CAZACU ALEXANDRU-OCTAVIAN

43. NEGOIŢĂ MARIA

Candidaţi – Partidul România Mare

1. VADIM-TUDOR CORNELIU

2. BECALI GEORGE

3. TĂNĂSESCU CLAUDIU-CIPRIAN

4. MIHĂESCU EUGEN GRIGORE

5. BĂLAN ANGELA-MIHAELA

6. AVRAM DUMITRU

7. ZAMFIRESCU DAN-DUMITRU

8. MOLNAR ŞTEFAN-SILVIU

9. IONESCU SMARANDA-EUGENIA

10. ŞERBĂNOIU CONSTANTIN- DILLY

11. LUNGU RUXANDRA- GEORGETA

12. SUIAN PAVEL-GAVRIL

13. VULPOIU DOREL

14. ODOR DUMITRU

15. FULGA MARIAN

16. FIŢION GHEORGHE

17. IRIMIA OPREA

18. TOMOIOAGĂ MARGARETA-ANCA

19. ROMOŞAN IOAN-DOREL

20. PETRE MARTA-SIMONA

21. BADEA ANDREI-ALEXANDRU

22. MUHA IOAN

23. VĂLEANU ALIN

24. POPOVICIU REMUS-FLORIN

25. BOŞCA GRIGORE

26. TRUICĂ GABRIELA

27. POPESCU DUMITRU-SORIN

28. ROMAN SIMONA

29. OLTEANU LAURA

30. TOMA MARIUS-LAURIAN

31. OFILEANU VASILE

32. CRIŞAN EMIL

33. DIACON VASILE

34. DRĂGHICI RALUCA-ALINA

35. TĂLĂU GHIORGHE

36. MARINESCU IRINEL

37. AMZA MĂRGĂRIT- CONSTANTIN

38. SAMSON IONEL-CIPRIAN

39. ADAM LUMINIŢA-PACHEL

40. ŢÎRLEA DUMITRU- CONSTANTIN

41. IBĂNESCU CONSTANTIN

42. HUŢUL FLORIN

43. PIŢIGOI IULIAN-CONSTANTIN

Candidaţi – Forţa Civică

1. IURAŞCU ADRIAN-ŞTEFAN

2. OBROCEA CRISTIAN

3. FENDRIHAN SERGIU

4. BUT ADRIAN

5. DUMITRESCU EMIL

6. BĂLAN ANGHEL

7. IONESCU ION

8. SIMIONESCU MIHAELA-DORILENA

9. TIVADAR VASILE

10. BOGDAN FLORIN

11. DUMITRAŞ COSTACHI

12. TOTH ANTON- DANIEL

13. BĂNCESCU VALERIU

14. BOŢILĂ DUMITRU

15. TARBĂ RĂZVAN- CĂTĂLIN

16. TRUFAŞU CAMELIA

17. GONŢEA DANIELA

18. VASILE DANIEL

19. STAN IOAN

20. BARZ IOAN

21. DRAGOŞ JULIETA-ALUNITA

22. MARCU NICOLAE

23. VÂRTOSU RĂZVAN

24. VÂRTOSU MIRABELA

25. CHIRCĂ VALENTIN

26. LAMBREA MIHAI

27. FLOREA CĂTĂLINA -VIRGINIA

28. LIFICIU CARMEN

29. VLAD LIVIU-MARIAN


Data: 23.04.2009 / Sursa: Mihai Georgescu
www.mondonews.ro

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *